Hội Trường Sơn huyện Kim Bôi thăm TW Hội Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 04:41 13/06/2024 Lượt xem: 88
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN KIM BÔI
THĂM VÀ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM.

 
Đoàn Hội Ts huyện Kim Bôi và Lãnh đạo và Cơ quan Hội TSVN
 
         Sáng ngày 13/6/2024, Đoàn cán bộ Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chị Minh huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã đến thăm Lãnh đạo và Cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam. Đoàn do Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Quách Đức Quỳ làm trưởng đoàn và trên 20 Ủy viên Ban Chấp hành huyện Hội. Cùng đi còn có Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hòa Bình Nguyễn Tài Ba.

Chủ tịch Võ Sở phát biểu chào mừng Đoàn Hội TS huyện Kim Bôi
 
        Tiếp đoàn có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch TT, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung- Phó Chủ tịch cùng một số cán bộ Cơ quan Hội.
        Đồng chí Quách Đức Quỳ báo cáo tình hình hoạt động của Hội Trường Sơn huyện Kim Bôi. Chủ tịch Võ Sở đã thông báo những hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam, nhất là những hoạt động sôi động Kỷ niệm 65 năm ngày Mở đường Trường Sơn - Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Chủ tịch Võ Sở tặng Đoàn một số sách viết về Trường Sơn.

 
Chủ tịch Võ Sở, Phó Chủ tịch Lương Sĩ Nhung
Chủ tịch Hội TS tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội TS huyện Kim Bôi

Tin và Anh Vũ Trình Tường, Phạm Tiến Ích

tin tức liên quan