Cơ quan TƯ. Hội ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày đăng: 10:28 21/08/2017 Lượt xem: 3.899
CƠ QUAN TƯ. HỘI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ

       Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị bão lũ vừa qua. Sáng nay, Văn phòng Hội TS Việt Nam đã công bố Thông báo số 91/HTSVN ngày 18/8/2017 về việc hướng dẫn các Hội, BLL các tỉnh Thành phố và đơn vị truyền thống cả nước tổ chức hội viên ủng hộ tiền, vật chất cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị bão lũ nặng nề trong thời gian vừa qua. Sau đó Cơ quan Hội TS Việt Nam đã tổ chức quyên góp ủng hộ. Hơn 20 cán bộ Cơ quan TƯ. Hội (có nhiều đồng chí đi công tác) đã hưởng ứng thiết thực lời kêu gọi này.  Tổng số tiền thu được là 4.650.000 đồng. Số tiền này sẽ được chuyển về Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tin ảnh: Khoa Lương
tin tức liên quan