Đại hội Hội Trường Sơn huyện Trực Ninh lần thứ nhất 2019-2024

Ngày đăng: 11:36 19/03/2019 Lượt xem: 1.630

  Đại hội Hội Trường Sơn huyện Trực Ninh lần thứ nhất  2019-2024


       Sau khi có Quyết định thành lập của Sở nội Vụ tỉnh Nam Định về việc thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh, được sự nhất trí của huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh , tỉnh Nam Định và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định, ngày 15/3/2019  Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh đã tiến hành Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2019-2024.Tới dự có các đồng chí:Đại tá Bùi Ngọc Lại, Chủ tịch HTTTS-ĐHCM tỉnh Nam Định và các đồng chí Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ cùng đi.   Đồng chí Bùi Đức Ngọc : Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh và các đồng chí đại diện cho các Ban ngành , đoàn thể của huyện.Đại diện Đảng ủy, UBND, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn thuộc huyện và 189 hội viên Hội TTTS toàn huyện.

       Đại hội đã ôn lại truyền thống hào hùng của Bộ đội , Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Nêu lên những thuận lợi khó khăn trong quá trình thành lập Ban liên lạc đến khi có Quyết định thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh và nêu phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2019-2024.

       Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các chi hội,  ý kiến phát biểu và chỉ đạo Đại hội của Đại tá Bùi Ngọc Lại, Chủ tịch HTTTS-ĐHCM tỉnh Nam Định và đồng chí  Bùi Đức Ngọc, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bầu ra các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí Phó Chủ tịch  và đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiết được bầu làm Chủ tịch  Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Trực Ninh nhiệm kỳ I (2019-2024).

                                                                      Tin, ảnh: Đỗ Văn Ánh
                               (Trưởng Ban Tuyên truyền -Thi đua Hội Trường Sơn Nam Định)Hình ảnh Đại hội:
 

tin tức liên quan