Chương trình Trại viết và Danh sách dự Trại viết 2019

Ngày đăng: 11:11 09/09/2019 Lượt xem: 1.742
 
 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
       
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN  


      Số:  112 /HVHNT TS  
                                                       
                                                                                Hà Nội, ngày  9  tháng  9  năm 2019
 
         Kính gửi: Các đồng chí Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
 
      Căn cứ phê duyệt của Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn xin thông báo 30 hội viên được chọn về dự Trại viết 2019 của Hội (theo danh sách kèm theo).
      Trại viên thực hiện theo nội dung sau đây:
 1. Trại viên có mặt trước 17 giờ chiều ngày thứ hai 30/9/2019 tại Nhà khách Thanh niên Trung ương Đoàn (thuộc KS Khăn Quàng Đỏ), Bãi I, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng để dự Trại viết 2019.
 2. 8 giờ sáng ngày 1/10/2019 tổ chức Lễ khai mạc Trại viết. Sáng 7/10/2019, Lễ Tổng kết Trại và trao Giấy chứng nhận cho Hội viên.
 3. Các trại viên tự túc đi và về. Trong thời gian tham gia Trại viết, Hội sẽ lo kinh phí ăn, nghỉ và hoạt động của Trại.
 4. Các trại viên cần chuẩn bị đề cương các tác phẩm dự định thực hiện để hoàn thành tác phẩm trong thời gian dự Trại.
 5. Trại viên sẽ được trao Giấy chứng nhận tham gia Trại viết 2019 ngay tại Lễ Tổng kết Trại viết.
 
       Chúng tôi xin gửi Chương trình 7 ngày Trại viết để các đồng chí được biết.
(Nếu có vấn đề gì không rõ cần hướng dẫn thêm xin liên hệ với Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Chủ nhiệm Trại viết 2019, điện thoại: 0982055454; hoặc đồng chí Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn để được giải đáp).
 
      Trân trọng thông báo.
                                                    
                                                                    Chủ tịch Hội VHNT TS
 
                                                                     PHẠM THÀNH LONG 
         DANH SÁCH THAM DỰ TRẠI VIẾT 2019
 

 1. Phạm Văn Việt (Hưng Yên)
 2. Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh)
 3. Nguyễn Doãn Thiết (Bắc Ninh)
 4. Nguyễn Trọng Tạo (Hà Nam)
 5. Lê Thuần (Thanh Hóa)
 6. Hoàng Mạnh Hùng (Thanh Hóa)
 7. Lê Trung Khiên (Thanh Hóa)
 8. Bùi Hoằng (Thanh Hóa).
 9. Nguyễn Kim Chúc (Hà Nội)
 10. Hoàng Văn Kính (Hà Nội)
 11. Nguyễn Trung Phụng (Bắc Ninh)
 12. Nguyễn Quốc Lập (Bắc Ninh)
 13. Hà Đỗ Tú (Thái Bình)
 14. Nguyễn Quang Chính (Lào Cai)
 15. Vương Văn Kiểm (Nam Định)
 16. Hoàng Sĩ Khiêm (Thanh Hóa)
 17. Bùi Thanh Bình (Nam Định)
 18. Phạm Thị Hồng Loan (Nam Định)
 19. Nguyễn Sơn Hải (Hà Nội)
 20. Khuất Như Ất (Hà Nội)
 21. Cấn Văn Thăng (Hà Nội)
 22. Nguyễn Quốc Huy (Hà Nội)
 23. Nguyễn Bổng (Nam Định)
 24. Đinh Văn Hởi (Nam Định)
 25. Nguyễn Tất Đình Vân (Bắc Ninh)
 26. Lê Đức Lân - Lê Lân (Nghệ An)
 27. Hồ Văn Chi (Đà Nẵng).
 28. Đặng Khánh Cường (Hà Nội).
 29. Nguyễn Ngọc Phát (Hải Phòng).
 30. Trịnh Huỳnh Đức (Đồng Nai).
     BAN CHỦ NHIỆM TRẠI VIẾT
 1. Nguyễn Hữu Quý – Chủ nhiệm
 2. Phạm Hoa – Phó Chủ nhiệm.
 3. Phạm Sinh - Ủy viên
     CHƯƠNG TRÌNH TRẠI VIẾT 2019
 

 • Ngày 30.9.2019:
+ Từ 14 giờ chiều: Ban Chủ nhiệm Trại viết đón tiếp trại viên (Trại viên cần có mặt trước 17 giờ chiều). Trại viên nhận phòng ngủ. Ăn tối 18 giờ 30.
+ 20 giờ tối: Lãnh đạo Hội VHNT TS và Ban Chủ nhiệm Trại viết 2019 gặp mặt Trại viên, Trại viên giao lưu làm quen tại Hội trường, phổ biến chương trình Trại viết và nội quy Trại viết.

 • Ngày 1.10.2019:
+ Từ 8 đến 9 giờ: Khai mạc Trại viết.
+ Từ 9 đến 11 giờ: Nghe nhà thơ Hữu Thỉnh nói về tình hình văn học hiện nay.
+ 14 giờ chiều: Nghe Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trao đổi về sáng tác thơ.

 • Ngày 2.10.2019:
+ 8 giờ đến 11 giờ sáng: Nhà văn Khuất Quang Thuỵ trao đổi về sáng tác văn.
+ 14 giờ đến 17 giờ chiều: Nghe đồng chí Phạm Thành Long và Phạm Hoa trao đổi kinh nghiệm về viết tin bài, chụp ảnh.

 • Từ ngày 3 đến 5.10.2019: Trại viên sáng tác các tác phẩm.
 • Ngày 6.10.2019:
+ 8 giờ sáng: Giao lưu với đoàn nhà văn, nhà thơ Hội VHNT TP. Hải Phòng.
+ 14 giờ đến 17 giờ chiều: Ban Chủ nhiệm trao đổi về các tác phẩm sáng tác của hội viên tại hội trường. (Nếu có điều kiện, Ban Chủ nhiệm sẽ công bố quyết định trao tặng phẩm cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất của Trại viên).

 • Ngày 7.10.2019:
+ Từ 8 giờ: Tổng kết Trại viết 2019. Trao Giấy chứng nhận tham gia Trại viết 2019. Liên hoan bế mạc Trại viết.
+ 13 giờ: Trại viên trả phòng và về địa phương.
 
                                       BCH HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
 

 
                                                
 

tin tức liên quan