Đoàn công tác TW Hội thăm, làm việc với các Hội Trường Sơn miền Trung

Ngày đăng: 05:47 29/10/2019 Lượt xem: 1.401
 
LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN
 CÁC TỈNH BÌNH THUẬN - KHÁNH HÒA -  PHÚ YÊN
 
     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, về việc tăng cường kiểm tra, nắm tình hình công tác Hội ở các tỉnh, thành phố, đơn vị truyền thống, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm, rút ra kinh nghiệm thiết thực xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả ở các cấp Hội. Đồng thời tổng hợp tình hình phục vụ Hội nghị Ban chấp hành TW Hội dự kiến họp ngày 29/11/2019.
     Từ ngày 25 đến ngày 28/10 /2019, Đoàn công tác của Trung ương Hội Trường Sơn do Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn, cùng tham gia Đoàn có đồng chí: Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch; Đại tá Nguyễn Văn Ninh, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức; Đại tá Đinh Công Ty - Phó BLL Truyền thống Trường Sơn Tp. Hồ Chí Minh được phân công theo dõi các tỉnh phía Nam; Đại tá Phạm Tiến Ích - Phó Ban Tuyên truyền - Thi đua đã đi thăm và làm việc với Ban thường vụ, Ban Chấp hành Hội Trường Sơn các tỉnh Bình Thuận - Khánh Hòa - Phú Yên.
     Sau khi nghe các tổ chức Hội địa phương báo cáo, Đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực tế, nắm tình hình nhận thấy:
      1. Ưu điểm:
- Hội Trường Sơn ở 3 tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung, chương trình công tác năm 2019 của Trung ương Hội. Các nội dung, chương trình công tác lớn đã được cụ thể hóa thành kế hoạch công tác của tỉnh Hội, sau đó quán triệt, triển khai đến các cấp Hội trực thuộc; dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/2019 các tỉnh đã phối hợp với địa phương tổ chức tốt Lễ Kỷ niệm.
- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực hoạt động tương đối tốt. Trên cơ sở Điều lệ, đã xây dựng được Quy chế hoạt động; phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Duy trì được nền nếp, chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực.
- Công tác quản lý có nhiều tiến bộ; Sổ sách ghi chép tương đối đủ, con dấu và kinh phí được quản lý đúng quy định, chi tiêu tiết kiệm, đúng chế độ; không có tình trạng Chủ tịch vừa giữ dấu vừa cầm tiền.
- Ban Thường vụ, Thường trực các Hội cấp tỉnh và một số huyện đã tranh thủ được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Hội CCB và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tạo được uy tín trong các hoạt động của Hội.
- Hội Trường Sơn từ xã đến huyện, quận, thành phố đã làm tốt công tác vận động Hội viên, gương mẫu tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, như: Xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường,  giáo dục truyền thống; tham gia làm công tác chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nên được nhân dân địa phương tin yêu.
- Công tác nghĩa tình đồng đội, cũng được triển khai tích cực, các cấp chủ động vận động, quyên góp kinh phí, đã có nhiều phần quà thăm hỏi, động viên Hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà tặng các Hội viên đặc biệt khó khăn về nhà ở; việc hiếu - hỉ được thăm hỏi chu đáo.
- Một số tỉnh Hội đã làm được một số nội dung về công tác tuyên truyền; Hội tỉnh Phú Yên đã làm tốt Công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương; thường xuyên có bài đăng trên báo của tỉnh, phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt từ cơ sở.
- Hội tỉnh Khánh Hòa có nền nếp, chế độ hoạt động tốt hơn. Nội bộ Ban Thường vụ, Ban chấp hành đoàn kết, phân công trách nhiệm rõ ràng. Công tác quản lý, nắm cơ sở có tiến bộ. Công văn tài liệu được quản lý khoa học, chặt chẽ.
 
      1. Một số điểm tồn tại, hạn chế, cần khắc phục:
- Do điều kiện địa bàn rộng, nhiều Hội ở các xã, các huyện miền núi xa xôi, kinh tế, xã hội chưa phát triển, phương tiện đi lại khó khăn, kinh phí hạn hẹp, cán bộ thì tuổi cao, sức yếu, nên một số tỉnh, huyện duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, triển khai nhiệm vụ chưa đúng theo Quy chế. Tỉnh Phú Yên, đồng chí Chủ tịch Tỉnh Hội, nằm ở một huyện, cách trung tâm 65 Km, sức khỏe hạn chế; Hội lại chưa có Văn phòng, nên còn nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận công văn và duy trì chế độ sinh hoạt, hoạt động.
- Có tỉnh Hội công tác củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức chưa tốt, thiếu chủ động; mới thành lập được tổ chức Hội ở cấp tỉnh, thành phố và 1- 2 huyện, số còn lại chưa thành lập được Hội. Nhiều huyện chưa là thành viên của MTTQ, do giải quyết tốt mối quan hệ còn hạn chế. Trụ sở làm việc không ổn định, chưa có các cơ quan hoặc Văn phòng giúp việc, nên công văn, tài liệu của trên chuyển về và báo cáo từ dưới gửi lên không nhận được.
- Có Tỉnh Hội công tác quản lý hành chính chưa tốt, thiếu hệ thống sổ sách, chưa lập được danh sách Hội viên, danh sách Ban chấp hành; lưu trữ số liệu về công tác chính sách, khen thưởng chưa đầy đủ. Chưa tổ chức được các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên cơ quan và Cán bộ Hội các cấp.
- Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên chưa tốt, chưa phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt từ cơ sở; mới chỉ làm được trong kỳ hoạt động cao điểm, như Kỷ niệm 60 năm, Đại hội...chưa chủ động mua bản tin, lịch và các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa do Trung ương Hội phát hành.
- Một số Hội chưa thực sự năng động trong việc vận động tạo quỹ hội; việc thu chân quỹ và thu Hội phí chưa thực hiện, quỹ hội rất ít, không đủ chi cho các hoạt động.
- Có Ban Thường vụ, Ban chấp hành sự thống nhất, đồng thuận chưa cao, còn biểu hiện bè cánh, làm giảm lòng tin của Hội viên.
 
      3. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam:
- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực các tỉnh, cần  tập trung xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả. Chú trọng xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực thực sự đoàn kết, có uy tín, trách nhiệm cao, nhiệt tình và có năng lực điều hành toàn diện công tác Hội. Quan tâm xây dựng Hội cấp huyện, xã ở các vùng sâu, vùng xa, điều kiện hoạt động khó khăn. Nơi nào cán bộ chủ trì có hoàn cảnh  và điều kiện hoạt động quá khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung, thì báo cáo phương án thay thế, để nâng cao chất lượng điều hành các hoạt động của Hội.
- Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế đã xây dựng, cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Duy trì  nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, tạo đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Không bè phái, cục bộ, kiện cáo gây mất ổn định.
- Các nội dung, chương trình công tác lớn do trên chỉ đạo, cần được cụ thể hóa thành kế hoạch công tác của tỉnh Hội, quán triệt, triển khai kịp thời đến các Hội, Ban liên lạc trực thuộc; ưu tiên chỉ đạo Hội cấp huyện, xã ở các vùng sâu, vùng xa, điều kiện hoạt động khó khăn.
- Cần củng cố, kiện toàn công tác quản lý, nâng cao chất lượng sổ sách ghi chép, quản lý  con dấu và kinh phí đúng quy chế, quy định, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý. Chủ tịch Hội các cấp không được vừa giữ dấu vừa cầm tiền. Công tác Văn phòng, công văn tài liệu được quản lý khoa học, chặt chẽ hơn. Những nơi chưa thành lập các Ban cơ quan, thì có thể thành lập Văn phòng tỉnh Hội để giúp Chủ tịch, Thường trực tiếp nhận công văn tài liệu, giữ dấu, giữ tiền và triển khai các mặt công tác.
- Ban Thường vụ, Thường trực của Hội cấp tỉnh và các huyện, xã cần làm tốt việc tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, Hội CCB và các Ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Vận động Hội viên Trường Sơn gương mẫu tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, như: Xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường; làm công tác giáo dục truyền thống, công tác chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
- Cần đẩy mạnh các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống và nghĩa tình đồng đội, chủ động vận động, quyên góp kinh phí, vật chất để có nhiều phần quà thăm hỏi, động viên Hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà tặng các Hội viên đặc biệt khó khăn về nhà ở; chăm lo chu đáo việc hiếu, hỉ ở các địa phương.
- Đẩy mạnh thực hiện các nội dung về công tác Tuyên truyền - Thi đua;  một mặt làm tốt công tác  tuyên truyền trên các phương tiện ở địa phương, mặt khác thường xuyên lấy tin, gửi bài đăng trên Trang thông tin điện tử Trường Sơn và Bản tin Trường Sơn. Chủ động lập kế hoạch mua lịch năm 2020, Bản tin định kỳ và các sách ấn phẩm do Trung ương Hội phát hành, để Hội viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm hoạt động, động viên gương người tốt, việc tốt.
- Từng Tỉnh Hội rà soát, nắm lại đầy đủ các đối tượng chính sách, Hội viên khó khăn  từ các xã, huyện, thuộc diện  Hội Trường Sơn quản lý, báo cáo đầy đủ số lượng, hoàn cảnh, và nhu cầu cần hỗ trợ, để Trung ương Hội xem xét, lập kế hoạch giúp cơ sở.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới phương thức vận động, tài trợ và chủ động phát triển dịch vụ có thu, để tạo kinh phí cho Hội hoạt động.
 
   * Nhân chuyến công tác các tỉnh miền Trung, Đoàn Lãnh đạo Trung ương Hội đã chuyển tặng Hội Trường Sơn 3 tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên mỗi tỉnh 2 xuất quà, mỗi xuất 1 triệu, tổng số 6 triệu để địa phương tặng Hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời Đoàn tới thăm:
  1. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, được đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh đón tiếp chân tình. Đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam và đồng chí Chủ tịch tỉnh đã trao đổi nhiều nội dung về giữ gìn, phát huy truyền thống và các hoạt động nghĩa tình đồng đội Trường Sơn trong toàn quốc, cũng như của Hội Trường Sơn tỉnh Bình Thuận.
  2. Tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Thiếu tướng Phan Quang Tiệp,  nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12; đồng chí Trần Thành Chính, nguyên Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Phú Yên.
  3. Thăm và tặng quà đồng chí Bùi Đức Long, nguyên Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bình Thuận.
  4. Thăm Đại tá Phạm Duy Khiêm, nguyên Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa
  5. Thăm cơ ngơi gia đình đồng chí Phạm Tiến Đặng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bình Thuận tại nơi ở mới thuộc tỉnh Đồng Nai.
   Trước đó Đoàn đã vào thăm Chi nhánh Binh đoàn 12 tại Tp. Hồ Chí Minh (Tin đã đưa). Những nơi Đoàn đến được đơn vị, Lãnh đạo địa phương, gia đình trân trọng, cảm động trước nghĩa tình đồng đội mà Đoàn công tác Hội Trường Sơn Việt Nam dành cho họ.
 
                                     Tin, ảnh: Nguyễn Văn  Ninh - Phạm Tiến Ích
 
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN
TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ NƠI ĐOÀN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC

 
    Tại tỉnh Bình Thuận:
   
Đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh đã thân mật đón và tiếp Đoàn. Dưới đây là hình ảnh Đoàn TW Hội với Hội TS tỉnh Bình Thuận.
 

Lãnh đạo Tỉnh Hội báo cáo với Đoàn


Thiếu tướng Võ Sở phát biểu 


Toàn cảnh cuộc làm việc

 
     Tại tỉnh Khánh Hòa:
 

Đoàn làm việc với các Đ/c Lãnh đạo Tỉnh Hội tỉnh Khánh Hòa


Trao tặng sách, Lịch (Ảnh trên và ảnh dưới)


 
 Tại tỉnh Phú Yên:
 

Đoàn TW Hội T.Sơn nghe Tỉnh Hội Phú Yên báo cáo


Hình ảnh tại cuộc làm việc (Ảnh trên và ảnh dưới)
Trao tặng các ấn phẩm và chụp ảnh lưu niệm

 
     Đoàn TW Hội đến thăm UBND tỉnh Bình Thuận,
gia đình cán bộ Lão thành và Cán bộ Hội T.Sơn:


 
       Đoàn thăm UBND tỉnh Bình Thuận, Đ/c Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh đã nồng nhiệt đón và tiếp Đoàn (Các ảnh dưới):
 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tiếp Đoàn tại Phòng khách UBND tỉnh


Lãnh đạo TW Hội trao tặng bức tranh quý cho Lãnh đạo tỉnh
thay mặt địa phương Đ/c Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
phấn khởi đón nhận quà tặng từ Thiếu tướng võ Sở


 Thiếu tướng Võ Sở gắn tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn
cho Chủ tịch UBND và Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận


Đoàn TW Hội trao các ấn phẩm và sách quý tặng Lãnh đạo tỉnh


Đ/c Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao tặng Logo
biểu tượng lịch sử của địa phương cho Lãnh đạo TW Hội Trường Sơn

 
 
     Đoàn đến thắp hương cố Thiếu tướng Phan Quang Tiệp,
nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 tại Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên
(Ảnh trên và ảnh dưới)
Đoàn thắp hương Đ/c Trần Thành Chính tại tư gia ở Tp. Tuy Hòa,
nguyên Chủ tịch Hội T.Sơn tỉnh Phú Yên
(Ảnh trên và ảnh dưới)
Đoàn đến thăm gia đình và trao tặng Lịch 2020
cho Đ/c Bùi Đức Long, nguyên Chủ tịch Hội T.Sơn tỉnh Bình Thuận


Đoàn thăm cơ ngơi mới, của Đ/c Phạm Tiến Đặng ,
nguyên Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bình Thuận, 
(Thứ 2 trái sang)
nay cư trú tại tỉnh Đồng Nai và tặng Lịch 2020 cùng một số sách quý.


 


 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan