Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam làm việc với Hội Xăng dầu- Đường ống

Ngày đăng: 06:09 08/11/2019 Lượt xem: 1.712
LÃNH ĐẠO HỘI TSVN LÀM VIỆC VỚI HỘI XD – ĐÔ TRƯỜNG SƠN
 
           Thực hiên kế hoach kiểm tra năm 2019 của Hội TSVN, sáng ngày 7/11/2019, tại Văn phòng Hội TSVN số 475 Nguyên Trãi – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội.  Ban  Thường vụ Hội Xăng dầu – Đường ống Trường Sơn đã báo cáo công tác tổ chức, hoạt động và những kết quả đạt được của Hội XD-ĐÔ Trường Sơn từ đầu nhiệm kỳ  2017-2021 đến nay với Lãnh đạo Hội TSVN.
           Về dự hội nghị, Lãnh đạo Hội TSVN có: Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội; các đồng chí Phó Chủ tịch : Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Nguyễn Bá Tòng, Lương Sỹ Nhung và các đồng chí Trưởng, Phó ban của cơ quan  Trung ương Hội.
           Về phía đơn vị được kiểm tra – Hội XD-ĐÔ Trường Sơn có:  Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – Chủ tịch Hội và các đồng chí trong Ban Thường vụ: Đỗ Thiết Kế, Nguyễn Phúc Môn, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hải Chiến.
         Đồng chí Hồ Sỹ Hậu – Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn, thay mặt Ban Thường vụ đã trình bày báo cáo với lãnh đạo Hội TSVN về các kết quả đạt được của từng nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ 2017-2021 đến nay: Công tác xây dựng tổ chức Hội, công tác giáo dục truyền thống, công tác nghĩa tình đồng đội và công tác tài chính kinh phí của Hội. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Thiết Kế - Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn Trung đoàn 532-537, Nguyễn Văn Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ đã phát biểu bổ sung vào báo cáo chính của Hội XD-ĐÔ Trường Sơn với đoàn kiểm tra của Hội TSVN.
       Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Văn Ninh, Phạm Tiến Ích, Ngô Thị Tuyết, Nguyễn Gia Cam, đã phát biểu góp ý với Hội XD-ĐÔ Trường Sơn về các mặt hoạt động của Hội XD-ĐÔ Trường Sơn từ đầu nhiệm kỳ 2 đến nay.
       Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN, thay mặt Đoàn kiểm tra đã kết luận kiểm tra đối với Hội XD-ĐÔ Trường Sơn. Đồng chí đã đánh giá cao kết quả đạt được của Hội XD-ĐÔ Trường Sơn nhiệm kỳ 2017 – 2021, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thực sự là một Hội có: Tổ chức vũng chắc, hoạt động hiệu quả, là một trong những Hội Truyền thống mạnh của Hội TSVN.

        Tin, ảnh: BTV Quốc Huy.Toàn cảnh hội nghị.Đồng chí Hồ Sỹ Hậu - Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn báo cáo với Đoàn kiểm tra.Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa phát biểu bổ sung báo cáo.Đồng chí Đỗ Thiết Kế - Chủ tịch Hội XD-ĐÔ Trường Sơn Trung đoàn 532&537 phát biểu tham luận.Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - TB Tổ chức phát biểu.Đồng chí Hoàng Kiền -PCT Hội TSVN phát biểu.Đồng chí Phạm Tiến Ích - Phó Ban TTTĐ phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Gia Cam - Trưởng Ban tài chính phát biểu.Đồng chí Nguyễn Bá Tòng - PCT Hội TSVN phát biểu.Đồng chí Ngô Thị Tuyết - Trưởng Ban công tác Nữ phát biểu.Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu và két luận hội nghị.


 
tin tức liên quan