Ban Thường vụ họp chuẩn bị Hội nghị BCH lần thư 4 Khóa II

Ngày đăng: 03:32 21/11/2019 Lượt xem: 891

BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM HỌP
 CHUẨN BỊ NỘI DUNG HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 4, KHÓA II 

 
      Sáng 21/11/2019 tại trụ sở Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam), Ban Thường vụ đã họp thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Dự kiến bổ xung nhân sự Uỷ viên Ban chấp hành và các công việc phục vụ Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa II (2016 - 2021).
      Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội chù trì, khai mạc và kết luận Hội nghị.
 Tham dự có đại biểu đại diện các cơ quan chuyên môn và Ban Kiếm tra (Ảnh dưới).Thiếu tướng Võ Sở phát biểu khai mạc;
Báo cáo tình hình nhân sự, dự kiến bổ xung UVBCH và kết luận Hội nghị
 
     Thay mặt Thường trực Ban Thường vụ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Báo cáo dự thảo Tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (Ảnh dưới); Thiếu tướng Võ Sở báo cáo tình hình nhân sự hiện tại và dự kiến bầu bổ xung Ủy viên Ban chấp hành.
 


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký
Báo cáo dự thảo 
Tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch đề xuất nhiều nội dung thiết thực

 


Đ/c Trần Văn Phúc - UVTV, Chánh Văn phòng phát biểu
 
     Với tinh thần trách nhiệm cao, có 8 đồng chí phát biểu nhất trí như dự thảo đồng thời nhấn mạnh, phân tích làm rõ thêm tình hình, thực trạng ở các địa phương; thống nhất đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội, nhất là dịp 60 năm cũng như trên các lĩnh vực là rất phấn khởi. Hội nghị đề xuất nhiều nội dung thiết thực như: Đẩy mạnh mục tiêu Tập hợp đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả; Quy hoạch nhân sự cán bộ chù trì; Chú trọng vận động tài trợ; Hoạt động tình nghĩa; Hoạt động đối ngoại; Tăng cường công tác Tuyên truyền, Công tác Kiểm tra và Lịch sử truyền thống... Xác định năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ II các cấp cần tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị tốt Đại hội nhiệm kỳ III nửa đầu năm 2021.
 
 


Đồng chí Thái Sầm - UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra đóng góp ý kiến bổ xung dự thảoĐồng chí Thái Khắc Thế - UVTV, Trưởng Ban Chính sách phát biểu
 
    Kết luận Hội nghị,Thiếu tướng Võ Sở hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của các Ủy viên Thường vụ và cơ quan; đề nghị chỉnh lý, bổ xung các ý kiến vào dự thảo để trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa II ngày 29/11/2019 tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh xem xét quyết định.

                                                                               Tin, ảnh: Danh Bình - Tiến Ích
 

 
tin tức liên quan