Thông báo kết quả hoạt động tình nghĩa Tết Canh Tý 2020

Ngày đăng: 10:43 29/02/2020 Lượt xem: 931
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
*********
Số: …….HTS Việt Nam
V/v Thông báo kết quả hoạt động tình nghĩa dịp Tết nguyên đán năm 2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
______o0o______
 
 
Thông báo
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam

 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 đã được Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thông qua và chỉ đạo của Thường trực về công tác tình nghĩa trong dịp Tết nguyên đán năm Canh Tý 2020. Hội TSVN thông báo kết quả chung của toàn Hội và các đơn vị để mọi đơn vị cùng nắm được và rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn công tác tình nghĩa năm 2020 và từng đợt.
- Kết quả chung: Toàn hội có 95 đầu mối trực thuộc. 52 đầu mối ngoài triển khai quà tặng của TW Hội cho hội viên đã vận động, khai thác các nguồn lực xã hội để tặng thêm quà cho hội viên. 43 đầu mối chỉ trao quà của Trung ương Hội phân bổ mà không có hoạt động tặng quà bổ sung.
Kết quả đã hỗ trợ cho các hội viên diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn 5.181 suất quà từ 200.000đ  đến 1.700.000đ và 7 ngôi nhà tình nghĩa với tổng giá trị: 2.193.500.000đ.
*  Phân cấp như sau:
- Trung ương Hội và Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn: Tặng 1.000 suất quà và 2 nhà tình nghĩa, tổng giá trị: 492.500.000đ.
+ Các tỉnh thành: Có 39/48 đơn vị hoạt động vận động thêm còn 9 đơn vị chỉ trao qua TW Hội: Tổng số quà 3.722 suất và 4 nhà tình nghĩa. Tổng giá trị : 1.235.700.000đ (Có phụ lục kèm theo)
+ Các đơn vị truyền thống: Có 13/47 đầu mối hoạt động vận động bổ sung còn 34 đơn vị chỉ trao quà T W Hội. Kết quả có 452 suất quà và 2 nhà tình nghĩa với tổng giá trị 415.300.000đ.
- Kết quả đạt được nêu trên là sự cố gắng từ Trung ương Hội đến các đơn vị, góp phần hỗ trợ các hội viên khó khăn vui Tết nguyên đán. Trong công tác vận động một số đơn vị tận dụng được uy tín của Hội khai thác tốt việc hỗ trợ quà của Uỷ ban Nhân dân, như: (Thái Bình, Thanh Hoá, Bắc Kạn), quà của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và Tỉnh đội. Đây là những địa chỉ có tính chất lâu dài. Ngoài ra đã vận động tốt các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài Hội.
Trung ương Hội nhiệt liệt biểu dương các đơn vị họat động tích cực hiệu quả gồm:
- Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam
- Các tỉnh: Yên Bái, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Nội, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Quảng Trị.
- Các đơn vị truyền thống: Sư đoàn 470, Binh trạm 12, Sư đoàn 571, Trung đoàn 251
Bên cạnh hoạt động tích cực của 52 đầu mối còn 43 đầu mối chỉ thực hiện trao quà của Trung ương Hội, không triển khai vận động hoặc vận động không có kết quả hoặc có vận động nhưng chưa báo cáo kết quả kịp thời. Các đơn vị cần cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc quan hệ, liên kết để vừa tạo được nguồn kinh phí tình nghĩa vừa nâng cao uy tín của đơn vị.
Từ kết quả trên, yêu cầu các đơn vị cần rút kinh nghiệm trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị để giúp nhau tổ chức tốt hoạt động năm 2020 và các đợt hoạt động trọng điểm./.
 
Nơi gửi:
- Các đ/c Thường trực
- Các cơ quan Hội
- 95 đầu mối trực thuộc
TM THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Thiếu tướng Võ Sở
 
            

 
                    PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 

TT Tên đơn vị Tổng suất quà Thành tiền Ghi chú
1 Trung ương Hội T.Sơn 735 suất +2 nhà 340.500.000 2 nhà mới x 60tr = 120tr
2 Hội nữ Trường Sơn VN 272 suất 152.000.000 BGT: 120tr, chị Bình 32tr
  Khối cơ quan 1007 suất +2nhà 492.500.000  
1 Tỉnh Hội Yên Bái 227 suất, 2 nhà 189.000.000 Ngân hàng, Nhà tài trợ
2 Tỉnh Hội Thái Bình 800 suất x 200 160.000.000 Do Uỷ ban tỉnh hỗ trợ
3 Tỉnh Hội Thanh Hoá 620 x 200x300x500 144.000.000 Uỷ ban tỉnh + Hội CTĐỏ
4 Thành hội Hà Nội 206x200x300x500 131.200.000 Các doanh nghiệp, cơ quan
5 Tỉnh hội Gia Lai 100 + 1 nhà 140.000.000 MTTQ, HCTĐ, BĐ15
6 Tỉnh Hội Hà Nam 210x200x300x500 72.000.000 Doanh nhân TSơn và Dnghiệp
7 Tỉnh hội Hà Tĩnh 150x300 45.000.000 Các doanh nghiệp
8 Tỉnh hội Quảng Trị 155x200x300 35.000.000 Doanh nghiệp
9 Tỉnh hội Bắc Giang 60x200x300x500 30.000.000 Bộ CHQS, MTTQ, các nhà hảo tâm
10 Tỉnh hội Lâm Đồng 60 x 500 30.000.000 Doanh nghiệp + Nhà hảo tâm
11 Tỉnh hội Khánh Hoà 82 x 200x 400 29.500.000 Doanh nghiệp
12 Tỉnh hội Hải Phòng 70 x 300 x 350 16.250.000 Doanh nghiệp
13 Tỉnh hội Lào Cai 60 x300 18.000.000 Doanh nghiệp
14 Tỉnh hội Hưng Yên 83 x 20 x 100 16.300.000 Doanh nghiệp
15 Tỉnh hội Hoà Bình 50 x 300 x 350 16.250.000 MTTQ, Cty sổ xố, Dnghiệp
16 Tỉnh hội Bắc Kạn 36 x 300 x 50 15.000.000 Uỷ ban tỉnh, Dnghiệp
17 Tỉnh hội Bắc Ninh 50 x 300 15.000.000 Các doanh nghiệp
18 Tỉnh hội Tp Hồ C. Minh 22 x 300 x 500 15.000.000 Doanh nghiệp
19 Tỉnh hội Nam Định 44 x 500 x 100 12.500.000 Doanh nghiệp + đ/c Bình
20 Tỉnh hội Nghệ An 55 x 200 x 500 12.500.000 Doanh nghiệp
21 Tỉnh hội Quảng Bình 60 x 200 12.000.000 Doanh nghiệp
22 Tỉnh hội Lạng Sơn 20 x 500 10.000.000 Doanh nghiệp
23 Tỉnh hội KonTum 40 x 300 10.000.000 Ngân hàng
24 Tỉnh hội Đắc Nông 30 x 200 x300 10.000.000 Doanh nghiệp
25 Tỉnh hội Phú Thọ 50 x 200 10.000.000 Quỹ hội
26 Tỉnh hội Bình Định 30 x 300 9.000.000 Doanh nghiệp
27 Tỉnh hội Tuyên Quang 8 x 1000 x 200 9.000.000 Doanh nghiệp
28 Tỉnh hội Hà Giang 30 x 200 6.000.000 Quỹ hội
29 Tỉnh hội Vĩnh Phúc 35 x 200 7.000.000 Doanh nghiệp
30 Tỉnh hội Hải Dương 20 x 300 6.000.000 Quỹ hội
31 Tỉnh hội Quảng Ninh 15 x 500 7.500.000 UBND tỉnh
32 Tỉnh hội Thừa T.Huế 20 x 300 6.000.000 Doanh nghiệp
33 Tỉnh hội Đà Nẵng 38 x 200 7.600.000 Doanh nghiệp
34 Bà Rịa Vũng Tàu 5 x 1000 5.000.000 Quỹ hội
35 Tỉnh hội Cần Thơ 38 x 200 x 300 5.000.000 Doanh nghiệp
36 Tỉnh hội Kiên Giang 15 x 200 x 300 4.000.000 Doanh nghiệp
37 Tỉnh hội Thái Nguyên 27 x 200 5.400.000 Trích quỹ
38 Tỉnh hội Đồng Nai 20 x 300 6.000.000 Doanh nghiệp
39 Tỉnh hội Bình Thuận 20 x 300 6.000.000 Doanh nghiệp
40 Tỉnh hội Cao Bằng   1.700.000 Ngân hàng, Dnghiệp
41 Tỉnh hội Ninh Bình 0 0                   0
42 Tỉnh hội Đắc Lắc 0 0                   0
43 Tỉnh hội Quảng Ngãi 0 0                   0
44 Tỉnh hội Tây Ninh 0 0                   0
45 Tỉnh hội Quảng Nam 0 0                   0
46 Tỉnh hội Phú Yên 0 0                   0
47 Tỉnh hội Sơn La 0 0                   0
48 Tỉnh hội Cần Thơ 0 0                       0
  Tổng 39 đơn vị tỉnh 3.722.000 + 4 nhà tình nghĩa 1.285.000  
1 Hội TSơn SĐ 470 70 x 300 x 500
1nhà 150tr
176.000.000  
2 Binh trạm 12 139 x 300 x 500x 2T
Nhà tình nghĩa 60tr
107.000.000  
3 Hội TSơn SĐ 571 55 x 1.000 x 500 55.500.000  
4 BLL Trung đoàn 251 30 x 500 15.000.000  
5 Sư đoàn 471 37 x 300 x 500 12.000.000  
6 Hội TSơn Cục Chtrị 40 x 300 12.000.000  
7 BLL Cục hậu cần 10 x 500 x 3 T 8.900.000  
8 SĐoàn 565 chuyên gia 4 x 500 2.000.000  
9 Cục vận chuyển 3 x 500 1.500.000  
10 BLL TĐoàn 282 Cao xạ 22 x 300 x 500 6.000.000  
11 BLL Trung đoàn 17 18 x 200 x 300 8.000.000  
12 Hội đường ống X.Dầu 18 x 300 x 500 5.400.000  
13 BLL E98 6 x 100 6.000.000  
  Đơn vị còn lại chưa báo cáo hoặc không có bổ sung thêm
  Tổng 13 đơn vị truyền thống 452 415.300.000  
  Tổng toàn Hội
(52 đơn vị)
5.181.000
7 nhà tình nghĩa
2.193.500  
 
 

tin tức liên quan