BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CUỐI NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH TRẠI VIẾT 2021 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2022-2027)

Ngày đăng: 03:12 09/07/2020 Lượt xem: 351
 
                    HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
      HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN
                                                              

                                                               
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM,
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CUỐI NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH TRẠI VIẾT 2021 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2022-2027)

 
I-KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

          6 tháng đầu năm 2020, Hội VHNT Trường Sơn tập trung triển khai công tác như sau:
-Gửi kế hoạch công tác đến các hội viên (thư gửi tới địa chỉ gia đình hội viên) và gửi thư qua địa chỉ email cá nhân và thông báo trên Trang thông tin điện tử Trường Sơn.
-Thường trực Hội quyết định xuất bản cuốn văn thơ đăng tải từ Trại viết Đồ Sơn, tháng 10 năm 2019 và bổ sung thêm các tác phẩm của hội viên để sách có dày khoảng 300 trang và xuất bản vào cuối năm. Hiện đang biên tập.
-Thường trực tiếp tục kêu gọi tài trợ. Đầu tháng 5/2020, đã có 11 triệu đồng ủng hộ Trang thông tin Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn của một số hội viên và những người quen biết.
-Ban Chấp hành tiếp tục nhận đơn và làm thủ tục theo quy định để kết nạp thêm hội viên mới cho 21 hội viên mới (Đợt 10 và đợt 11, ngày 5/2/2020, kết nạp và cấp thẻ hội viên mới cho 19 hội viên. Đợt 12, ngày 29/5/2020 kết nạp thêm 3 hội viên mới). Như vậy, tính đến nay đã có 244 hội viên trong cả nước.
-Thường trực dự Lễ Tổng kết 5 năm CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội (13/6/2020). Trước đó cùng đồng chí Hoàng Anh Tuấn dự và tặng Bằng khen CLB Thơ Thạch Thất vào cuối tháng 1/2020.
-Tiếp tục động viên các thành viên và hội viên xuất bản tác phẩm. CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội, ra mắt tập thơ thứ 5 mang tên “Trường Sơn một thời để nhớ”, dày 258 trang. Với 5 tập thơ, CLB đã công bố 875 bài thơ của hơn 40 hội viên. Theo báo cáo chưa đầy đủ, 13 hội viên: Nguyễn Hữu Quý, Phạm Hoa, Nguyễn Tiến Phin, Hồ Bá Thược, Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Tất Đình Vân, Nguyễn Quốc Lập, Lê Trung Khiên, Hồ Bá Chi, Hồ Sĩ Hậu, Phạm Thành Long, Nguyễn Trọng Tạo, Vũ Hồng Thái đã có ấn phẩm mới công bố trong 6 tháng đầu năm 2020.
-Thường trực Hội đã gửi thông báo văn bản tới địa chỉ thư điện tử và thông báo trên Trang Trường Sơn về Giải báo chí của Hội Nạn nhân chất độc da cam lần thứ nhất đề tài chất độc da cam và nỗi đau da cam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày đế quốc Mỹ tiến hành giải chất độc da cam tại Việt Nam (1961-2021) để hội viên tham gia.
 
II-NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (3/2022)

a/ Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

1-Tập trung việc tuyển chọn, biên tập và tổ chức xuất bản ấn phẩm thơ văn chào mừng Đại hội nhiệm kỳ III Hội TSVN: Tháng 8 xong bản thảo. Trình bày, in vào đầu tháng 9. Phát hành giữa tháng 9/2020. Sách dày 400 trang. In 1000 cuốn. Giá bán 63.000 đồng/cuốn. Phấn đấu có lãi.
2-Tiếp tục tuyên truyền để phát triển hội viên mới. Làm việc với CLB Nghệ thuật Trường Sơn về việc CLB tham gia là Thành viên Tập thể của Hội VHNT TS; tiến hành rà soát đề nghị công nhận hội viên cho các nhân theo đúng Điều 6, Điều lệ Hội.
3-Tiến hành cấp Thẻ hội viên cho những hội viên của Hội viên Tập thể để bảo đảm quyền lợi của hội viên.
4-Tiếp tục đôn đốc việc nộp hội phí của các hội viên.
 
b-Tổ chức Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2, tháng 10/2021:

-Báo cáo xin ý kiến của Thường trực Hội TSVN về tổ chức Trại viết này trong tháng 8/2020.
Kế hoạch dự kiến:
-Thời gian: Tập trung chiều 30/9. Khai mạc sáng ngày 1. Bế mạc Trại sáng 8/10/2021 (25 tháng 8 đến 3 tháng 9 âm lịch).
-Địa điểm: KS Khăn Quàng Đỏ (Bến Thốc, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng).
-Số lượng: 35 hội viên không kể Ban Tổ chức và Giảng viên, Khách mời.
-Cơ chế tài chính: Hội chịu trách nhiệm tiền ngủ, thuê địa điểm, trả tiền giáo viên và chi phí tổ chức lớp học. Học viên tự chi: Tiền đi và về, tiền ăn trong những ngày ở trại.
Dự kiến: Tiền ngủ: 100.000 đ/người/đêm. Tiền ăn: Bữa chính 80.000 đ/người. Bũa sáng: 30.000 đ/người. Hội trả tiền ngủ, tiền thuê hội trường (cả âm thanh, ánh sáng, trang trí), chi phí khách mời, chi phí giảng viên, chi phí giao lưu (với Hội Nhà văn Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng).
Dự kiến tổng chi phí: 80 triệu đồng (Chủ yếu đi vận động).
Ban Chủ nhiệm Trại: Như năm 2019. Chủ nhiệm: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Phó Chủ nhiệm: Phạm Thành Long, Phạm Sinh.
Giảng viên: Nhà thơ Vương Trọng, Trần Đăng Khoa, Phạm Hoa, Ngô Vĩnh Bình.
 
  c-Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II.

-Thời gian Đại hội: 1 ngày chủ nhật 20/3/2022 (18 tháng 2 âm lịch).
-Triệu tập Đại hội:  Chiều thứ bảy, ngày 19/3/2022.
-Hình thức Đại hội: Đại hội toàn thể hội viên (Nếu đi đủ có thể khoảng 180 đại biểu hội viên).
-Tài chính: Hội viên tự túc đi lại. Hội VHNT lo tiền ngủ và 3 bữa ăn tại Đại hội. Dự kiến tổng chi phí khoảng: 135 triệu đồng (Hội vận động 50%. Hội TSVN ủng hộ 50%).
-Thành lập BTC Đại hội và các Tiểu ban: Tháng 3/2021.
-Thông báo về kế hoạch Đại hội cho hội viên được biết và đăng ký đi dự: Tháng 6/2021.
-Thông báo tới hội viên để báo cáo về hoạt động nghiệp vụ của mình: Kết quả sáng tác: Thơ, truyện, báo chí, ấn phẩm đã xuất bản, chương trình biểu diễn… Để chuẩn bị cho Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình Đại hội.
-Họp BTC Đại hội: Tháng 12/2020 để kiểm tra, đôn đốc bước 1 cho Đại hội.
-Họp BCH để thông qua toàn bộ các văn kiện Đại hội: Từ 18-20/2/2022. 
-1/3/2022: Gửi giấy triệu tập Đại hội, Văn kiện Đại hội (Dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Dự kiến nhân sự BCH) tới hội viên và công bố trên Trang Trường Sơn.
 
Trên đây là báo cáo đã được các đồng chí Ủy viên BCH thông qua.

    Hà Nội ngày 30/6/2020
 
   TM/ BCH HỘI VHNT TS
               Chủ tịch
      Phạm Thành Long
 

 

tin tức liên quan