Hội Trường Sơn Hải Phòng họp các Ban chuyên môn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 10:14 12/08/2020 Lượt xem: 370
HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,
HỌP CÁC BAN CHUYÊN MÔN
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
 
          Ngày11 tháng 8 năm 2020 BCH Hội Trường Sơn thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp các Ban chuyên môn để triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 theo tinh thần nghị quyết của BCH Hội TTTS thành phố họp ngày 5/7/2020.
           Đồng chí Cao Bá Đáo, UVTW Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội TTTS thành phố chỉ đạo hội nghị.
           
           Đại biểu các Ban chuyên môn của Hội TS thành phố gồm có:
- Nguyễn Văn Lộc, UVTV BCH, Chánh Văn phòng
- Nguyễn Ngọc Hải, UVBCH, Trưởng ban Tổ chức.
- Vũ Viết Sinh, UVBCH, trưởng ban kiểm tra
- Vũ Văn Bẩy, UVBCH, Phó ban kiểm tra.
- Vũ Văn Tiệp, UVBCH, Trưởng ban chính sách.
- Nguyễn Duy Cường, UVBCH, Trưởng ban Tuyên truyền thi đua.
- Trần Văn Biết, UVBCH, Phó ban Tuyên truyền thi đua.
- Nguyễn Đô Thành, UVBCH, Trưởng ban Tài chính.
- Nguyễn Thị Hồng Thanh, UVBCH, Thành viên Ban chính sách.
- Nguyễn Thị Hồng Thanh, UVBCH, Phó ban Nữ CSTS, Thủ quỹ.
- Nguyễn Ngọc Phát, UVBCH, Chi hội trưởng chi hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn thành phố.
 
          Đồng chí Cao Bá Đáo, Chủ tịch Hội đã tóm tắt nội dung chính cuộc họp BCH sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban chuyên môn để triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào hoạt động cụ thể.
1/ Khối văn phòng hội cần sâu sát năm vững các hoạt động của các BLL cơ sở quận huyện, các đơn vị truyền thống trực thuộc hội, đề xuất các biện pháp cụ thể tạo điều kiện để các đơn vị hoạt động có hiệu quả đồng thời báo cáo lên BCH Hội để động viên kịp thời.  
Nắm vững các Công văn, chỉ thị nghị quyết của cấp trên và các Ban ngành có liên quan đến hoạt động của hội, kịp thời báo cáo với BCH để triển khai thực hiện có hiệu quả.
2/ Ban tổ chức cần củng cố kiện toàn lại các đơn vị cơ sở. Thông qua quy chế làm việc của các ban, tạo sự đồng thuận nhất trí cao chỉ đạo các đơn vị hoạt động theo quy chế của hội. Tiếp tục hoàn thiện danh sách hội viên. Ra quyết định công nhận các chức danh trưởng, phó Ban LL của các đơn vị chưa hoàn thiện. Phát hiện, bồi dưỡng các đồng chí có tâm huyết, có năng lực để phát triển bổ xung cho BCH trong tương lai.
3/ Ban tuyên truyền thi đua cần bám sát các hoạt động của các đơn vị, kip thời phát hiện những cá nhân tập thể điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, hoạt động tình nghĩa và xây dựng phong trào của đơn vị địa phương kịp thời đưa tin lên trang tin điện tử của TW Hội TS Việt Nam, Trang tin của Hội TS thành phố và các đơn vị truyền thống, cung cấp tin tức hoạt động cho các báo đài TW và địa phương nhân các sự kiện lớn. Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về lịch sử truyền thống của đường Trường Sơn cho thế hệ trẻ nhất là trong các trường học phổ thông.
          Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tuyên truyền cho sự kiện kỷ niệm 20 năm, ngày thành lập hội TTTS - Đường HCM thành phố và Đại Hội lần thứ III, Hội TTTS - Đường HCM Việt Nam.
         Chi hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn thành phố tiếp tục hoàn thiện tập văn thơ viết về Trường Sơn của cán bộ hội viên kịp thời xuất bản trong dịp kỷ niệm 20 năm, ngày truyền thống của Hội TS thành phố.
         Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ hội viên nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực tham gia phong trào phòng chống dịch Covid 19 của địa phương.
         Tại Hội nghị, đồng chí Cao Bá Đáo, Chủ tịch Hội TS thành phố đã trao QĐ bổ nhiệm đồng chí Hoàng Sỹ Khái, UVBCH Ban LL F473 Hải Phòng giữ trách nhiệm phó ban TTTĐ Hội TS thành phố
4/ Ban chính sách cần nắm vững quy chế hoạt động, tổng hợp các nguồn tài trợ, công tác từ thiện, phát hiện các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, báo cáo kịp thời với BCH khi có điều kiện sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Tiếp tục liên hệ vận động các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
          Công tác rà soát truy tầm hài cốt Liệt sỹ, nếu phát hiện báo cáo ngay với BCH Hội để kịp thời có giải pháp quy tập.
5/ Ban công tác Nữ CSTS cần chủ động chuẩn bị tốt nội dung cho sự kiện kỷ niệm 2 năm, ngày thành lập Ban LL vào dịp 20/10/2020 nếu hết dịch sẽ triển khai theo kế hoạch. Tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển hội viên, nếu đủ điều kiện sẽ thành lập các chi hội Nữ CSTS ở cơ sở.
6/ Ban Tài chính cần củng cố hệ thống sổ sách báo cáo tài chính, đôn đốc các đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính theo quy chế của hội.
7/ Ban Kiểm tra tiếp tục rà soát lại các tổ chức đơn vị cơ sở kiện toàn bộ máy. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế hoạt động của hội.
          Các thành viên của các ban chuyên môn đã sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến và đề xuất các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của BCH Hội.
          Hội nghị các Ban chuyên môn của Hội TTTS thành phố Hải Phòng đã bế mạc với sự nhất trí cao về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của BCH Hội.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ

 
Toàn cảnh hội nghị


Đồng chí Cao Bá Đáo, UVTW Hội TSVN, Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Hải Phòng


Đại biểu tham luận tại Hội nghị
 
 
Bài và ảnh: Hoàng Sỹ Khái

tin tức liên quan