HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA HỘI TS SƯ ĐOÀN 471

Ngày đăng: 03:35 29/10/2020 Lượt xem: 251
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA HỘI TS SƯ ĐOÀN 471

     Chương trình kiểm tra công tác thi đua khen tưởng năm 2020 của Hội TS sư đoàn 471, đã diễn ra sáng nay 29/10/2020, tại Văn phòng TƯ. Hội.
     Ban Thường vụ Hội TS Sư đoàn 471 do đồng chí Nguyễn Thuận Quảng, Ủy viên BCH Hội TSVN dẫn đầu. Cùng làm việc có các đồng chí: Nguyễn Kim Chúc (PCT Thường trực), Phạm Thành Long (PCT), các Ủy viên Thường vụ: Nguyễn Kim Quy, Hạ Trọng Thường và Đinh Quốc Dân.
     Tham gia đoàn kiểm tra làm việc với Hội TS Sư đoàn 471 có: Chủ tịch Hội Võ Sở, PCT Thường trực Hoàng Anh Tuấn, PCT Lương Sỹ Nhung, Thái Khắc Thế (trưởng ban Chính sách), Phạm Tiến Ích (Thư ký Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội), Đặng Sơn, Phó Ban Tổ chức; Đoàn Danh Bình, Nguyễn Quyết (Phó Chánh Văn phòng).
      Sau phát biểu giới thiệu thành phần đoàn làm việc với TƯ. Hội của Hội TS Sư đoàn 471 của Chủ tịch Hội TS 471 Nguyễn Thuận Quảng, PCT Thường trực Nguyễn Kim Chúc đã báo cáo gồm 4 phần: Tình hình và đắc điểm của Hội TS Sư đoàn 471 (về tổ chức, về công tác nghĩa tình TS, công tác truyền thống...); Công tác thi đua khen thưởng của Hội Sư đoàn 471 năm 2020: Triển khai kế hoạch hướng dẫn của TƯ. Hội, Triển khai công tác thi đua khen thưởng và kết quả; Đánh giá kết quả công tác thi đua-khen thưởng năm 2020 theo nội dung kiểm tra và đề đạt kiến nghị với TƯ. Hội.
      Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Lương Sỹ Nhung, Phạm Tiến Ích, Nguyễn Văn Quyết đã phát biểu đóng góp ý kiến cho báo cáo của Hội TS Sư đoàn 471. Các đồng chí đều thống nhất đánh giá: Hội TS Sư đoàn 471 là đơn vị tốp đầu của Hội TS các Sư đoàn, Cục, Ngành của Trường Sơn; Công tác truyền thống làm bài bản và có nhiều dấu ấn, là đơn vị đầu tiên có danh sách hội viên khá đầy đủ thông tin...; là Hội tập hợp đông hội viên (hơn 3.400 hội viên cả nước); công tác tình nghĩa triển khai tốt. Hội TS 471 là đơn vị sử dụng mạng xã hội hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền và chỉ đạo hoạt động...Nhiều cuộc họp mặt truyền thống tập hợp được đông đảo hội viên. Mỗi cuộc hợp mặt của Miền Trung - Tây Nguyên, ở TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, ở Hải Phòng... đều được anh em dự đông đảo, chứng tỏ sự ủng hộ và tình nghĩa của hội viên...Công tác tặng quà, tặng con giống,  tặng nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo được triển khai tương đối tốt...Hội TS Sư đoàn đã có văn bản quy định về Quy chế khen thưởng. Đó là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên các đồng chí cũng góp ý, báo cáo cần tổng hợp đầy đủ thông ti hơn nữa về hoạt động của đoan vị thành viên ở cơ sở, hội viên tham gia công tác ở cơ sở như thế nào...
     Các đồng chí Nguyễn Thuận Quảng, Phạm Thành Long, Hạ Trọng Thường, Nguyễn Thị Kim Quy đã phát biểu làm rõ hơn một số nội dung hoạt động của Hội TS Sư đoàn.
    Chủ tịch Hội TSVN Võ Sở đã kết luận buổi làm việc. Chủ tịch đồng tình với phát biểu của các Phó Chủ tịch Hội và Lãnh đạo một số ban. Hội TS sư đoàn 471 là đơn vị thuộc tốp đầu các đơn vị truyền thống hoạt động có nền nếp, hiệu quả, nhất là duy trì việc gặp mặt truyền thống hằng năm; công tác tình nghĩa Trường Sơn được chú trọng và có những cách làm tốt...Tuy nhiên, các đồng chí cần bổ sung vào báo cáo tổng hợp những hoạt động của hội viên và đơn vị thành viên ở cơ sở trong các phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác của địa phương. Hội cần chỉ đạo các đơn vị thành viên gắn với hoạt động của Hội TS tại các địa phương; năm chắc về việc hội viên tham gia các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể... Năm 2021, Sư đoàn kỷ niệm 50 năm truyền thống, các đồng chí cần có kế hoạch cụ thể, toàn diện. Riêng mảng thi đua - khen thưởng cẩn có kế hoạch triển khai sớm. Đề nghị TƯ. Hội hỗ trợ, giúp đỡ việc gì cần nói rõ. Báo cáo kết quả công tác 2020, các đồng chí cần bổ sung đầy đủ hơn. 
     Xin ghi nhận hoạt động của Hội TS Sư đoàn 471 và tin tưởng các đồng chí tiếp tục triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng để công tác này góp phần xây dựng và phát triển Hội TS Sư đoàn 471 vững mạnh hơn nữa.
Hội nghị kết thúc vào 11 giờ cùng ngày.
     Ngay sau đó, Ban Thường vụ Hội TS Sư đoàn 471 đã họp ngay tại Văn phòng TƯ. Hội để bàn thống nhất nội dung Hội nghị BCH Hội TS sư đoàn dự kiến vào sáng 4/12/2020; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động của Hội và tổ chức Lễ kỷ niệm 50 truyền thống Sư đoàn.

Tin và ảnh: Thành Long và Tiến ÍchTƯ. Hội đã tiến hành hội nghị kiểm tra công tác thi đua khen thưởng với Hội TS Sư đoàn 471.Đồng chí Nguyễn Thuận Quảng, Ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội TS Sư đoàn 471 phát biểu.Đồng chí Nguyễn Kim Chúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS 471 thay mặt Thường trực Hội báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020 với TƯ. Hội.Phó Chủ tịch Lương Sỹ Nhung phát biểu đánh giá hoạt động của Hội TS Sư đoàn 471.Ban Thường vụ Hội TS sư đoàn 471 chụp ảnh chung với Lãnh đạo Hội TS Việt Nam sau buổi kiểm tra.

tin tức liên quan