Thông báo về phát hành Lịch Trường Sơn Tân Sửu 2021

Ngày đăng: 04:48 12/11/2020 Lượt xem: 308
THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRƯỜNG SƠN TÂN SỬU 2021

Đây là maket mẫu Lịch Trường Sơn Tân Sửu 2021.
Lịch 2021 mang chủ đề
"Chào mừng 10 năm Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam - 13/5/2011 - 13/5/2021".
Khuôn khổ: 50 cm x 70 cm. Giấy dày 200 gam/m2.
Giá bán:
10.000 đ/tờ.
Phát hành từ ngày 20/11/2020.
Các tập thể và hội viên có nhu cầu xin tiếp tục đăng ký với Văn phòng Hội và Ban Tài chính.tin tức liên quan