Kế hoạch Trại viết lần 2 năm 2021

Ngày đăng: 09:39 29/11/2020 Lượt xem: 258
         Hội Trường Sơn Việt Nam                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020                                   
 
                           KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI VIẾT NĂM 2021
 
Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ và tập trung sáng tác văn học, Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn dự kiến kế hoạch tổ chức trại viết năm 2021 như sau:
1.Thời gian, địa điểm: Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 10 năm 2021 tại KS Khăn Quàng Đỏ, phường Vạn Hương, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
2.Thành phần:
-Trại viên:
Gồm một số tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn được mời và tự nguyện đăng ký. Dự tính: 36 người gồm tác giả văn xuôi và thơ, trong đó văn xuôi chiếm 2/3.
+Những tác giả được BCH chỉ định dự Trại viết: Nguyễn Hiền Lương (Yên Bái); Hồ Bá Thược (Hà Nội); Đỗ Thu Yên (Hà Nội); Phạm Hồng Loan (Nam Định); Nguyễn Bổng (Nam Định); Lê Lợi (Nam Định); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Nguyễn Viết Lợi (Nghệ An); Phạm Đăng Kiểm (Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Phát (Hải Phòng); Hồ Văn Chi (Đà Nẵng), Vương Văn Kiểm (Nam Định).
-Giảng viên mời giảng bài và đọc góp ý tác phẩm của trại viên:
+Nhà văn Khuất Quang Thụy (Văn)
+Nhà thơ Vương Trọng (Thơ)
+Nhà báo nhà văn Hồ Quang Lợi (Báo chí)
+Nhà văn Phạm Hoa (văn xuôi)
+Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý (Bút ký văn học)
+Nhà báo nhà văn Phạm Thành Long (chụp ảnh báo chí)
-Ban chỉ đạo và quản lý Trại viết:
+Ban chỉ đạo:
-Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam.
-Nhà báo Nhà văn Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn.
+Ban quản lý Trại:
-Chủ nhiệm Trại viết: Đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Trường Sơn.
-Phó Chủ nhiệm Trại viết: Nhà thơ Phạm Sinh, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội VHNT TS, Phó TBT Bản tin và Trang thông tin điện tử Trường Sơn.
3.Chương trình cụ thể:
-Ngày 30/9:
+14 giờ đón tiếp trại viên. (Thu kinh phí tiền ăn). Ăn chiều (do Trại viết mời).
+20 giờ: Họp trại viên phổ biến những thông tin cần thiết; Giao lưu làm quen Trại viên.
-Ngày 1/10:
+8 giờ - 9 giờ: Khai mạc Trại viết.
            +9 giờ - 11 giờ: Bồi dưỡng sáng tác bút ký văn học.
+14 giờ - 16 giờ: Bồi dưỡng sáng tác truyện ngắn.
-Ngày 2/10:
+8 giờ - 11 giờ: Bồi dưỡng sáng tác thơ.
+Chiều: Các trại viên sáng tác.
-Ngày 3/10:
+8 giờ - 11 giờ: Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.
+Chiều: Giới thiệu về chụp ảnh báo chí. 16 giờ: Tham quan.
+19 giờ 30 phút - 22 giờ: Giao lưu với Hội Nhà văn Hải Phòng.
-Từ chiều 3/10 đến hết ngày 7/10: Trại viên sáng tác.
-Chiều 5/10/2021: Trại viên giao lưu với các nhà văn, nhà thơ Hội VHNT Thái Bình.
         (Nếu Thường trực BCH liên hệ được với Lãnh đạo Hội Nhà văn thì sẽ mời một đồng chí  giới thiệu về tình hình văn học Việt Nam hiện nay với Trại viết).
-Ngày 8/10/2021:
+8 giờ - 10 giờ: Bế mạc Trại viết.
+11 giờ: Liên hoan (do Trại viết mời).
4.Kinh phí:
-Trại viên tự túc kinh phí đi lại và tiền ăn trong 7 ngày dự Trại (220.000 đ/ngày: Ăn sáng 40.000 đ. Bữa chính 80.000 đ = 1.540.000 đ/trại viên).
-Hội VHNT Trường Sơn chịu trách nhiệm kinh ngủ nghỉ, mời 2 bữa ăn và tổ chức các hoạt động của Trại (Giảng viên, tham quan, giao lưu, chụp ảnh tặng…).
5. Thời gian đăng ký dự Trại:
- Hội viên đăng ký tham gia dự Trại: Từ 1/12/2020 đến 30/3/2021 (gửi tin nhắn đăng ký qua điện thoại hoặc gửi email cho đồng chí Phạm Thành Long: 0984108450 - thanhlong1949@gmail.com)
- Thường trực Hội VHNT Trường Sơn xem xét và công bố danh sách dự Trại:  15/4/2021.
- Giấy triệu tập gửi về các Trại viên: Trước 31/8/2021.
 
                                                                                    T/M Hội VHNT Trường Sơn
                                                                                                    Chủ tịch
 
 
                                                                                             Phạm Thành Long
 
 
                          

 

tin tức liên quan