THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM THỰC HIỆN KIỂM TRA - NẮM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 ĐỐI VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN TP HÀ NỘI.

Ngày đăng: 05:30 23/12/2020 Lượt xem: 242
THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM THỰC HIỆN KIỂM TRA - NẮM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 ĐỐI VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN TP HÀ NỘI.
 
                 Sáng nay, 23/12/2020, tại Trang trại của của Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận ( Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội ) tập thể lãnh đạo Hội TSVN thực hiện Kiểm tra, nắm tình hình đối với Hội Trường Sơn Thành phố Hà Nội.
                   Đoàn kiểm tra của TW Hội do đồng chí Thiếu tướng Võ Sở, Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội; đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, cùng Thiếu tướng Hoàng Kiền; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung; đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch và một số cán bộ chủ trì các cơ quan Trung ương Hội tham gia Đoàn.
                  Về phía Hội Trường Sơn TP Hà Nội, có Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12/BQP, nay là Chủ tịch Hội Trường Sơn TP Hà Nội chủ trì báo cáo, cùng các đồng chí trong BTV, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đại diện hội Nữ CSTS báo cáo Đoàn.
                  Bước đầu Đoàn ghi nhận sự chủ động, tích cực, nhiệt huyết, đoàn kết của tập thể BTV và cán bộ chủ trì các Hội. Một năm hoạt động có nhiều tiến bộ về xây dựng tổ chức, nền nếp chế độ hoạt động; các hoạt động truyền thống và nghĩa tình đồng đội có hiệu quả cao.Tuy vậy, đồng chí Chủ tịch Hội TSVN cùng các thành viên trong đoàn cũng trao đổi một số nội dung, có mặt còn hạn chế, cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức; quy tụ sức mạnh nội lực...
                 Buổi làm việc rất bổ ích và nhiều kinh nghiệm được rút ra.

                                                                Tin, ảnh : Phạm Tiến Ích
 

Một số hình ảnh buổi làm việc:
tin tức liên quan