THÔNG BÁO 4 NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Ngày đăng: 03:51 25/02/2021 Lượt xem: 731
THÔNG BÁO1- Đại hội đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ III Hội Trường Sơn Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021.
    Để phục vụ cho việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các Văn kiện dự thảo trình Đại hội, Ban Biên tập Trường Sơn đã cho công bố 7 tài liệu dự thảo của Đại hội trên Chuyên mục: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO (đăng cuối trang Trường Sơn).
    Rất mong các đồng chí cán bộ, hội viên và bạn đọc xem xét, đóng góp ý kiến.
  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ thư điện tử: hoitruongson@gmail.com hoặc thanhlong1949@gmail.com

2- Cuốn đề cương tuyên truyền: "10 NĂM HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM" đã và đang được Văn phòng Hội gửi về 95 đầu mối thành viên của Hội trong cả nước.
      Văn bản Hướng dẫn việc sử dụng cuốn Đề cương này, Hội TSVN cũng đã gửi các đầu mối thành viên.
       Đề nghị Hội, các đơn vị thành viên trong cả nước phân phối và tổ chức triển khai cho hội viên học tập nội dung cuốn Đề cương này.
      Đây là tài liệu quan trọng nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TSVN Nhiệm kỳ III sắp tới.

3- Hiện nay cả nước đang sống trong tình trạng phòng chống dịch Covid -19. Một mặt Hội chúng ta phải tích cực tham gia thực hiện phòng chống dịch, một mặt vẫn phải tranh thủ triển khai nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị mình và nhiệm vụ công tác của Hội cấp trên. Không vì lý do phòng chống dịch Covid-19 mà "án binh bất động" mọi hoạt động của Hội...
      Đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Hội Võ Sở tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội với các Trưởng ban của Hội TSVN sáng nay - 25/2/2021.

4- Hội nghị Ban Thường vụ Hội TSVN sẽ họp vào cuối tháng 3/2021 (có thể là ngày 27/3/2021) để xem xét lần cuối cùng các dự thảo Văn kiện Đại hội trình Ban Chấp hành tại Hội nghị tổ chức vào đầu tháng 4/2021.
     Vì vậy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 95 đầu mối thành viên trong cả nước cần khẩn trương tổ chức Hội nghị BCH mở rộng hoặc Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng của đơn vị mình để tham gia đóng góp ý kiến gửi về Thường trực Ban Thường vụ Hội TSVN.
      Mọi ý kiến đóng góp cần gửi về Hội trước 20/3/2021.

      Trên đây là 4 nội dung Thông báo để các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cần nắm và triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch và Thường trực Hội TSVN.

      Ban Biên tập Trường Sơn

 

tin tức liên quan