Hội TS Sư đoàn 471 phát động viết ký ức Sư đoàn đợt II

Ngày đăng: 10:26 02/03/2021 Lượt xem: 179
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
Hội Trường Sơn Sư đoàn 471
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 05/QĐHTSF471                      Hà Nội, ngày  3   tháng  3   năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT
KÝ ỨC SƯ ĐOÀN 471 ĐỢT II
 
      Kính gửi: 26 đơn vị Thành viên và cán bộ, hội viên Hội TS Sư đoàn 471
 
Tháng 10 năm 2019, BCH Hội TS Sư đoàn 471 đã phát động Cuộc vận động viết Ký ức Sư đoàn 471 lần thứ Nhất.
Ngày 2/9/2020, cuốn “Ký ức sư đoàn 471 Anh hùng Bộ đội Trường Sơn” đã ra mắt bạn đọc. Cuốn sách đã đáp ứng bước đầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên Sư đoàn qua 3 thời kỳ. Cuốn sách cũng thể hiện quyết tâm cao của BCH Hội TS Sư đoàn và khẳng định tiềm năng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với truyền thống, lịch sử của Sư đoàn.
Tiếp tục đóng góp, làm phong phú thêm truyền thống, lịch sử của Sư đoàn Anh hùng, BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 quyết định tổ chức phát động Cuộc vận động viết Ký ức Sư đoàn Đợt II. Cuộc vận động này có nội dung như sau:
 
QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỂ LOẠI:
1-Viết về ký ức: Bài viết không quá 4 trang A4 (không quá 2.000 từ). Bài viết phải bảo đảm tính trung thực, chính xác về thời gian, con người và sự việc.
2-Về thơ: Thơ dài không quá 2 trang A4 (khoảng 100 câu thơ). Nội dung: Cảm xúc về đồng chí, đồng đội, về cuộc sống, chiến đấu ác liệt và gian khổ trên Trường Sơn; về tình yêu đồng đội, tình yêu đất nước, quê hương; ca ngợi những tấm gương đồng đội trong cuộc sống hôm nay…
3-Viết về Gương sáng 471 hôm qua và hôm nay: Bài viết dài không quá 3 trang A4 (không quá 1.500 từ). Con người, sự việc phải tính tiêu biểu, chính xác, trung thực. Nếu có ảnh nhân vật gửi kèm càng tốt.
 
NGUYÊN TẮC GỬI BÀI:
-Ban Tổ chức không nhận bài viết trên giấy thông thường. Bài viết phải được đánh máy vi tính và gửi file về địa chỉ thư điện tử hoặc gửi qua zalo.
-Bài viết gửi cho đồng chí Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch Hội qua thư điện tử: thanhlong1949@gmail.com hoặc zalo: BCH HỘI TS F471
-Thời gian nhận bài: Từ ngày công bố (3/3/20210 đến hết ngày 31/12/2021.
 
THỜI GIAN XUẤT BẢN CUỐN KÝ ỨC:
-Dự kiến xuất bản vào trung tuần tháng 4/2022 chào mừng kỷ niệm 51 năm thành lập Sư đoàn.
 
BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH, các đồng chí phụ trách các đơn vị Thành viên phổ biến, hướng dẫn hội viên của đơn vị mình tích cực tham gia viết Ký ức Sư đoàn. Tổ chức, vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ kinh phí để xuất bản cuốn Ký ức Sư đoàn 471 Anh hùng Tập II.
Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi về tài khoản của Phó Chủ tịch Hội TS sư đoàn: Trần Thị Chung, TK: 1507208016930, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Thông tin về đóng góp, ủng hộ sẽ được cập nhật trên zalo “BCH HỘI TS F471”.
 
BCH yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai có hiệu quả Cuộc vận động đầy ý nghĩa này.
 
 
Nơi nhận:                             CHỦ TỊCH HỘI TS SƯ ĐOÀN 471
- 26 đơn vị Thành viên.                              (Đã ký)          
- Thường trực Hội.
- Lưu VP.
                                                   Đại tá Nguyễn Thuận Quảng
                                            Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam
                                                 Nguyên Phó Tư lệnh Sư đoàn

tin tức liên quan