HỘI TRƯỜNG SƠN LÀO CAI: ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI III.

Ngày đăng: 10:28 07/03/2021 Lượt xem: 213
HỘI TRƯỜNG SƠN LÀO CAI:
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN  VÀO CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI III.


 

            Sáng ngày 5/3, tại trụ sở Tỉnh hội số 029 Đường Trung Đô, phường Kim Tân, Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai tổ chức kỳ họp thứ XI (mở rộng) để lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo chuẩn bị Đại hội Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021- 2026. Phiên họp do Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Phạm Văn Chiến chủ trì cùng đầy đủ các Ủy viên BTV, BCH, Trưởng, phó các chi hội trực thuộc và Ban công tác Nữ. Ảnh trên.
          Trước đó Thường trực Hội đã in sao 7 dự thảo báo cáo gồm Báo cáo của BCH Trung ương Hội tại Đại hội III; Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ 2016- 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ và sửa đổi bổ xung; Đề án nhân sự BCH Trung ương Hội Trường Sơn nhiệm kỳ 2021- 2026; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ II; Kế hoạch tổ chức số 08/HTS ngày 18/1/2021 về tổ chức Đại hội III; Hướng dẫn số 10/HTS ngày 25/1/2021 về thảo luận đóng góp ý kiến các dự thảo báo cáo. Đại biểu đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung đóng góp ý kiến bằng văn bản. Hội nghị đã nghe trình bày 6 ý kiến đóng góp sau đó tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm theo hướng dẫn về báo cáo chính trị: “Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bên cạnh đó cũng thảo luận đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Hội nhiệm kỳ II; công tác Kiểm tra và Đề án nhân sự… Ảnh dưới.          Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, đồng thời phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2021- 2026, lồng ghép tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Bầu cử HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5/2021 theo hướng dẫnsố 31/HD-MTTQ-BTT ngày 19/2 2021 của Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lào Cai. Nhằm kiện toàn công tác tổ chức, Hội nghị đã nhất trí bầu bổ xung đồng chí Nguyễn Văn Phúc tham gia Ban Thường vụ giữ trọng trách Phó Chủ tịch BCH Hội Trường Sơn Lào Cai nhiệm kỳ II (2017- 2022) thay đồng chí Nguyễn Thị Sim thôi tham gia BCH vì lý do sức khỏe./.
 
                                          Tin, ảnh: QUANG CHÍNH

tin tức liên quan