Hội nghị Ban Chủ nhiệm CLB Thơ Thạch Thất

Ngày đăng: 09:08 17/03/2021 Lượt xem: 59
 Hội nghị Ban Chủ nhiệm CLB Thơ TS Thạch Thất      Sáng 17/3/2021 Ban Chủ nhiệm CLB Thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất, Hà Nội họp triển khai nhiệm vụ Qúy II theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Trường Sơn huyện.
     Chủ nhiệm CLB Nguyễn Sơn Hải chủ trì và triển khai những nội dung cụ thể: Kiện toàn tổ chức Ban Chủ nhiệm với 5 thành viên mới để báo cáo Thường vụ ra Quyết định; Rà soát các bài thơ, văn của các tác giả gửi về để biên soạn hoàn chỉnh tập thơ “Trường Sơn- một thời để nhớ” thứ 6 sớm chuyển tới Nhà xuất bản in, phát hành trong đầu tháng 4. Đây là ấn phẩm sẽ ra mắt vào đầu tháng 6 chào mừng Đại hội nhiệm kỳ III Hội Trường Sơn huyện; Thông qua bổ sung báo cáo công tác của Câu Lạc bộ trong 5 năm qua để chuẩn bị báo cáo trước Đại hội III; Phổ biến và thông qua công tác cấp Thẻ hội viên Hội VHNT Trường Sơn theo Quyết định số 23/2021QĐ-HVHNTTS ngày 24 tháng 2 năm 2021.
     Các nội dung trên đã được các thành viên Ban Chủ nhiệm bàn bạc sôi nổi, nhất trí cao, thể hiện một kỳ họp đầu Xuân phấn khởi sôi nổi thành công.

        Tin và ảnh: Nguyễn Sơn Hải
 
CTV Trang tin và Bản tin Trường Sơn   

tin tức liên quan