Công tác Quý II-2021 của Khối Tuyên truyền - Thi đua

Ngày đăng: 08:26 19/03/2021 Lượt xem: 56
CÔNG TÁC QUÝ II-2021 CỦA KHỐI TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA

     Ban Tuyên truyền – Thi đua xin thông báo về Kế hoạch hoạt động của Khối TT-TĐ Quý II, như sau:

1-    Phối hợp với Hội Nữ CSTS Đường HCM tổ chức cuộc vận động viết “Gương sáng Nữ Chiến sĩ Trường Sơn”. Nhận bài từ ngày 1-4 đến hết 31-7-2021. Các tác phẩm vào vòng Chung khảo và đoạt giải được xuất bản sách làm quà tặng Đại hội Hội TSVN nhiệm kỳ III. Đôn đốc việc viết ca khúc “Hội Nữ CSTS hôm nay”.
2-    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, học tập và sử dụng cuốn đề cương “10 năm Hội TSVN” trong hội viên.
3-    Hoàn thành biên soạn tài liệu giới thiệu tóm tắt 10 năm Hội TSVN phục vụ các buổi làm việc giữa Hội và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT &DL, Mặt trận Tổ quốc VN và Bộ Nội vụ.
4-    Hoàn tất văn bàn về “Bộ đội Trường Sơn và lực lượng kháng chiến Campuchia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”  phục vụ buổi làm việc giữa Hội và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.
5-    Tập trung biên soạn cuốn sách “Biên niên lịch sử 10 năm Hội TSVN” theo đúng lịch trình đã thông qua để có thể xuất bản trước Đại hội Nhiệm kỳ III.
6-    Biên soạn “Hướng dẫn tổng kết đợt thi đua “Hội Trường Sơn – Tự hào – Phát triển” và triển khai công tác khen thưởng nhiệm kỳ” trình Thường trực phê duyệt và ban hành vào đầu tháng 4/2021.
7-    Xuất bản Bản tin số 36 vào cuối tháng 4/2021 (lùi thời gian để đăng văn kiện dự thảo Đại hội 3).
8-    Xuất bản Bản tin số 37 vào đầu tháng 6/2021: Tiếp tục công bố Văn kiện Đại hội (dự thảo); Tuyên truyền kết quả về Hội nghị BCH Hội kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ II.
9-    Tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng để sớm cấp giấy phép xuất bản Tạp chí Trường Sơn.
10-  Hội VHNT Trường Sơn tiếp tục hoàn chỉnh toàn bộ các khâu tổ chức Trại viết trong đó có Chương trình chính thức của Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2 (1 đến 8/10/2021). BCH thông qua chính thức danh sách hội viên Dự Trại và toàn bộ Chương trình chính thức của Trại viết. BCH phân công công tác chuẩn bị Đại hội Hội VHNT Trường Sơn vào trung tuần tháng 3/2022.
11-  Tiếp tục vận động kinh phí 80 triệu đồng để tổ chức Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2.
12-  Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2021: Gửi thư của Chủ tịch Hội TSVN và quà đến hơn 40 Biên tập viên, Cộng tác viên nhằm động viên đội ngũ CTV tiếp tục đóng góp cho Trang Điện tử Trường Sơn và Bản tin – (Tạp chí Trường Sơn).
13-  Tiếp tục đôn đốc 3 CLB tiếp tục xây dựng Chương trình mới phục vụ Đại hội và nhiệm vụ của Hội cuối năm 2021.
14-  Tiếp tục chỉ đạo các hội viên Hội VHNT Trường Sơn Nam Định, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nam tiến tới Đại hội thành lập Chi hội VHNT của các địa phương này: Chi hội Nam Định và TP. HCM dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 19/5/2021.

Trưởng ban TT-TĐ - Chủ tịch Hội VHNT TS
Phạm Thành Long
tin tức liên quan