BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI GÓP Ý BỔ SUNG VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI III HỘI TSVN

Ngày đăng: 05:44 26/03/2021 Lượt xem: 72
BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI
GÓP Ý BỔ SUNG VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI III HỘI TSVN

 
          Sáng 25/3/2021, tại Trung tâm tổ chức sự kiện số 123 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội (Hội TSHN). tổ chức hội nghị góp ý, bổ sung vào các dự thảo văn kiện Đại hội III Hội TSVN và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.
         Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội TSHN. Tham dự gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Hội.
          Hội TSVN có: Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN , các đồng chí Phó Chủ tịch, Ban TTTĐ và Văn phòng Hội.
         Mở đầu hội nghị, đồng chí Ngô Thị Tuyết - PCT Thường trực Thành Hội, thay mặt Thường trực Hội, báo cáo tóm tắt các ý kiến góp ý, bổ sung của các Hội thành viên.
          Đồng chí Nguyễn Đức Thuận và các đồng chí Phó Chủ tịch, cùng 6 đồng chí trong Ban Thường vụ Hội TSHN (Nguyễn Lam Điền, Nguyễn Ích Hạnh, Phạm Văn Thăng, Nguyễn Quốc Thiện, Hà Huy Thông, Nguyễn Quốc Huy) dã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào Báo cáo chính của Đại hội III Hội TSVN và Điểu lệ Hội  sửa đổi trình Đại hội III nhiệm kỳ 2021-2026.
          Thiếu tướng Võ Sở và các đồng chí Lãnh đạo Hội TSVN, đã phát biểu hoan nghênh những ý kiến phát biểu của Hội TSHN, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Thành Hội Hà Nội vào các văn bản dự thảo tình Đại hội III Hội TSVN. Ban Văn kiện Đại hội III, sẽ tổng hợp các ý kiến của các Hội thành viên trong toàn quốc và chỉnh sửa các văn bản trình Đại hội III Hội TSVN vào tháng 9 năm 2021.
          Sau 3 giờ làm việc khoa học, sôi nổi, tích cực, trách nhiệm cao Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Ban Tuyên truyền - Thi đua Hội TSHN và nhiều đại biểu đã ghi lại những hình ảnh thắm thiết tình đồng chí, đồng đội của hội nghị .
           Tin, ảnh : Quốc Huy BTV.Toàn cảnh hội nghị.Đồng chí Ngô Thị Tuyết - PCT báo cáo tóm tắt các ý kiến bổ sung , góp ý của Hội Trường Sơn các quận huyện thuộc Hội TSHN.Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội TSHN phát biểu.Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Hội TSHN phát biểu.Đồng chí Nguyễn Lam Điền - Phó Chủ tịch Hội TSHN phát biểu.Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Hội TSHN phát biểu.Đồng chí Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu.Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội TSHN tổng kết hội nghị.Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
tin tức liên quan