HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

Ngày đăng: 06:06 29/03/2021 Lượt xem: 112
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
 
          Ngày 29-3-2021, tại Văn phòng số 475, Nguyễn Trãi, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam. Tham dự Hội nghị có  18/20 ủy viên, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Võ Sở.
           Mở đầu Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn thông báo chương trình làm việc của Hội nghị. 
         Chủ tịch Võ Sở hướng dẫn những nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý vào các “văn kiện” mà Thường trực báo cáo trước Hội nghị, gồm:
 1-Báo cáo kết quả công tác trong Hội Quý I/2021, những nhiệm vụ cần triển khai trong Quý II/ 2021.
 2-Tổng hợp những ý kiến góp ý của các Hội, Ban LL thành viên về nội dung “Báo cáo chính trị” của Đại hội III.
 3-Tổng hợp những ý kiến đóng góp của các Hội, Ban Ll thành viên về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam.
 4-Báo cáo về số lượng và thành phần đại biểu phân bổ cho các đơn vị thành viên dự Đại hội lần thứ III.
 5-Báo cáo Đề án nhân sự của nhiệm kỳ III (tiểu chuẩn, cơ cấu, số lượng...)
 6-Dự kiến khen thưởng cho các tập thể và cá nhân nhân dịp Đại hội III.
      Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã sôi nổi thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các nội dung, trên tinh thần xây dựng, đóng góp trí tuệ.
       Chủ tịch Võ Sở thay mặt Thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp và kết luận Hội nghị. Một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm trước Hội nghị Ban Chấp hành sắp tới.
       Do nội dung Hội nghị lớn, nhiều vấn đề còn phân tích, tranh luận, nên Hội nghị đã diễn ra liên tục suốt từ 8 giờ đến 14 giờ mới kết thúc.


      Tin, ảnh : Vũ Trình Tường, Phạm Thành Long.
 
 


Phó Chủ tịch Thường  trực Hoàng Anh Tuấn trình bày các báo cáo.Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua Phạm Thành Long phát biểu góp ý các văn bản.Phó Chủ tịch Trần Văn Phúc phát biểu.Ủy viên Thường vụ Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội TS Hà Nội phát biểu.Trưởng ban Kiểm tra Thái Sầm phát biểu thảo luận.Phó Chủ tịch Lương Sỹ Nhung phát biểu.
Trưởng ban Tài chính Nguyễn Gia Cam phát biểu.Ủy viên Thường vụ - Cố vấn kinh tế Hội Cao Tiến Hinh phát biểu.Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Ninh trình bày dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và Đề án Nhân sự BCH Khóa III.Trưởng ban Chính sách Thái Khắc Thế phát biểu.Trưởng ban Công tác Nữ Ngô Thị Tuyết phát biểu.Chủ tịch Hội Võ Sở kết luận Hội nghị.


tin tức liên quan