Những nội dung cần được triển khai hiện nay của Hội TS và đơn vị truyền thống các cấp

Ngày đăng: 09:14 07/05/2021 Lượt xem: 676
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM CÁC CẤP THỰC HIỆN NGHIÊM QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.

    Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19, sáng 6/5/2021, tại giao ban thường kỳ, Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam đã quyết định mấy nội dung sau đây:
    1- Các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần vào cuộc với địa phương tham gia phòng chống dịch Covid-19 đã và đang triển khai rất quyết liệt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
    2- Các cấp Hội và đơn vị truyền thống có hướng dẫn, chỉ đạo các cấp đơn vị mình và hội viên gương mẫu thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình thực hiện nghiêm những quyết định phòng chống Covid-19 tại địa phương mình. Nhất là việc thực hiện 5K.
     3- Các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần quán triệt và hướng dẫn hội viên và người thân không tiếp tay cho người nước ngoài dưới mọi hình thức nhập cảnh trái phép vào nước ta.
    4- Các cấp Hội và đơn vị truyền thống không tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống và các hoạt động tụ tập đông người vượt quá 20 người để phòng chống việc lây lan dịch bệnh.
  5- Kỷ niệm 62 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2021), Hội Trường Sơn Việt Nam không tổ chức gặp mặt (kể cả gặp mặt nội bộ) dưới mọi hình thức. 
   6- Việc học tập, tuyên truyền tài liệu "10 năm Hội Trường Sơn Việt Nam", các cấp Hội và đơn vị truyền thống căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị mình để triển khai, nhân bản cung cấp cho hội viên học tập, nghiên cứu phù hợp với thực tiễn.

    Phát huy tinh thần sáng tạo của Bộ đội Trường Sơn, các cấp Hội và đơn vị truyền thống cần có những hình thức phù hợp trong việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

     BAN TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA
tin tức liên quan