VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KỈ NIỆM 55 NĂM NGÀY LÊN ĐƯỜNG VÀO NAM CHIẾN ĐẤU CỦA TIỂU ĐOÀN 24 QUÂN TĂNG CƯỜNG BTL THỦ ĐÔ

Ngày đăng: 03:47 06/11/2023 Lượt xem: 95