Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh binh đoàn 12 thăm chúc tết Hội TSVN, chúc đại thọ tuổi 95 Chủ tịch Hội Võ Sở

Ngày đăng: 04:08 15/02/2024 Lượt xem: 36