Ban liên lạc tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc biểu diễn văn nghệ chúc mừng sinh nhật mẹ Nguyễn Thị Nguyệt tròn 100 tuổi.

Ngày đăng: 08:15 28/02/2024 Lượt xem: 36