Phóng sự: Ban liên lac đồng ngũ 1981 khu vực Hà Nội thuộc sư đoàn 470 kỉ niệm 43 năm ngày nhập ngũ

Ngày đăng: 09:59 09/04/2024 Lượt xem: 36