Ca khúc: trái tim người chiến sĩ. Biểu diễn tốp nữ CLB VN Trường Sơn sư đoàn 470 huyện Bố Trạch.

Ngày đăng: 03:40 20/04/2024 Lượt xem: 30