Binh đoàn 12 và Hội Trường Sơn Việt Nam, dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sy Trường Sơn.

Ngày đăng: 02:52 19/05/2024 Lượt xem: 58