Ca khúc: Quảng Bình quê ta ơi. Biểu diễn CLV văn nghệ Trường Sơn sư đoàn 470 huyện Bố Trạch.

Ngày đăng: 10:01 23/06/2024 Lượt xem: 18