Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam - CLB Gia đình Nữ Doanh nhân Trường Sơn trao tặng Nhà Nghĩa tình Trường Sơn tại huyện An Sơn, tỉnh Nghệ An và Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (ngày 20 và 22/4/2019)

Ngày đăng: 11:02 03/05/2019 Lượt xem: 460