Đại hội đại biểu thành lập Hội Nữ CSTS Sư đoàn 473 tại Thái Bình lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 10:40 04/07/2020 Lượt xem: 577