Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sơn - Mẫu đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt và Binh đoàn 12 phát hành

Ngày đăng: 08:53 04/02/2018 Lượt xem: 5.383
  • Huy hiệu chiến sỹ trường sơn