Lô gô chính thức của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Phát hành 2017.

Ngày đăng: 08:54 04/02/2018 Lượt xem: 2.122
  • Logo Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn