- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Lào Cai
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
hầu Quang Phà
1945
Na Hối, Bắc Hà
01/04/1970
5, B, 8
2
Bùi Trọng Thắng
1947
Sơn Hà, Bảo Thắng
24/04/1972
5, A, 9
3
Trần đức thông
1950
Nam Cường, Bảo Thắng
26/06/1972
5, B, 5
4
Long Thái Thương
1944
Xuân Hoà, Bảo Yên
06/02/1970
5, A, 3
5
Lương Văn Thử
1934
Nghị Đô, Bảo Yên
17/04/1969
5, D, 1
6
Trần Đức Tịnh
1955
12 phố Nguyễn Thái Học, TX Lào Cai
28/09/1974
5, A, 1
7
Đỗ Minh tuấn
1949
Phong Niên, Bảo Thắng
28/09/1974
5, A, 6
8
Trần Nhân Tuyến
1949
Bản Vược, Bát Xát
28/09/1974
5, A, 11
9
Lý Phao Sử
1945
Tà Vằn, Sa Pa
14/06/1970
5 A 8
10
Phan Ngọc bình
1951
Yên Thái, Vĩnh Yên, Hi Sơn
14/06/1970
5,C,4
11
Vũ xuân cảnh
1942
Hùng Khánh, Tràng Viên, Hi Sơn
04/02/1967
5,C,1
12
Nguyễn Văn Chuế
1944
Thạch Hương, Văn Chấn, Nghĩa Lộ
16/04/1968
5, C, 2
13
Vũ Đức Dũng
1944
Bảo Nhai, Bắc Hà
16/04/1968
5, A, 12
14
Trương Quang Đệ
1942
Tân Nguyên, Yên Bình
20/07/1966
5,C,7
15
Lò Văn Hay
1945
Phù Nham, Văn Chấn, Hi Sơn
20/07/1966
5,B,4
16
Trần Minh Phương
1946
Xuân Ai, Vân Yên, Hi Sơn
28/08/1971
5,C,6
17
Triệu văn quế
1940
Vinh Lạc, Lục Yên, Hi Sơn
28/08/1971
5,C,5
18
Trần Thắng Rền
1942
Bảo Minh, Trấn Yên, Hi Sơn
20/04/1969
5,C,3