Hội nghị Ban Vận động thành lập Hội TT T.Sơn Đường HCM tỉnh Lạng Sơn

29/05/2016 - 449 lượt xem

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định cho phép thành lập Hội. Đoàn cán bộ TW Hội T.Sơn và Ban Liên lạc, Ban Vận đông thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ ...