Hội nghị lần thứ 9 BCH tỉnh Hội Yên Bái thành công tốt đẹp

12/06/2016 - 566 lượt xem

Hội TS tỉnh Yên Bái vừa tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị BCH lần thứ 9... HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI YÊN BÁI LẦN THỨ 9 NHIỆM KỲ 2012 – 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP. Ngày 11 tháng 6 năm ...