Hoạt động xóa đói giảm nghèo tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

15/06/2015 - 533 lượt xem

Các chiến sĩ TS xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Yên Bái đã được chiến sĩ Trường Sơn Nguyễn Hữu Thìn chuyển giao kỹ thuật trồng cây chè Giảo cổ lam để phát triển kinh tế... HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ...