Chi hội 5 - Hội Ngành Vận chuyển họp mặt truyền thống

24/09/2016 - 557 lượt xem

Chi hội 5 Ngành Vận chuyển Trường Sơn vừa tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ X tại Hà Nội... CHI HỘI 5 HỘI NGÀNH VẬN CHUYỂN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG Sáng ngày 24/9/2016 tại Hà Nội, Chi hội 5...