Hội Trường Sơn Thái Nguyên tham dự Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên tại Hà Nội

Ngày đăng: 09:07 03/03/2023 Lượt xem: 121
HỘI TRƯỜNG SƠN THÁI NGUYÊN THAM DỰ
KỶ NIỆM 100 NGÀY SINH TƯ LỆNH ĐỒNG SỸ NGUYÊN
TẠI HÀ NỘI

       Nhằm giáo dục truyền thống về bộ đội Trường Sơn. Ngày 28/2/2023 đoàn cán bộ bao gồm các đồng chí trong Thường trực và Bạn chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái nguyên khoá 3 do đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã về Hà nội dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh của của Tư lệnh bộ đội Trường Sơm - Đồng Sỹ Nguyên. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc của Hội.


Lưu sỹ Mùi .
(Tỉnh Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên)
tin tức liên quan
test 123