HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ( MỞ RỘNG ) HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM QUÍ I NĂM 2023

Ngày đăng: 04:16 31/03/2023 Lượt xem: 460
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ( MỞ RỘNG ) HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM QUÍ I NĂM 2023
        Sáng ngày 31-3-2023, tại Văn phòng Hội TSVN; Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, tổ chức hội nghị: Ban Thường vụ ( mở rộng) - Sơ kết công tác Hội Quí 1 năm 2023 và triển khai phương hoạt động quí 2 năm 2023.
        Về dự và chỉ tọa hội nghị có: Thiếu tướng Võ Sở - Uỷ viên UBMTTQVN, Chủ tịch Hội TSVN; cùng tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Hồ Sĩ Hậu, Lương Sĩ Nhung và Đại tá Nguyễn Văn Ninh; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí Trưởng phó các Ban của Trung ương Hội.
        Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn -Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu dự hội nghị, thông báo chương trình hội nghị. Gửi từng đồng chí đại biểu dự hội nghị toàn bộ các văn bản của hội nghị ( giúp BTC hội nghị không đọc lại các báo cáo).        Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung, chương trình hội nghị.
         Mười ba đồng chí: Nguyễn Văn Ninh-Phó Chủ tịch Hội, Phạm Thành Long - UVTV, Hoang Kiền-Phó chủ tịch Hội, Hồ Sĩ Hậu - Phó chủ tịch Hội, Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội, Phạm Tiến Ích – UVTV, Thái Sầm – UVTV, Cao Tiến Hinh – UVTV, Ngô Thị Tuyết – UVTV, Lương Sĩ Nhung – Phó chủ tịch Hội,Trần Thị Chung – UVTV, Thái Khắc Thế - UVTV, Ngô Quốc Quỳ - UVTV, đã phát biểu tham luận bổ sung vào các nội dung của Báo cáo tổng kết quí 1, phương hướng quí 2 mà Thường trực hội đã gửi các thành viên dự hội nghị.
         Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.
        Tin, ảnh: Quốc Huy– Ban tuyên truyền Hội TSVN,

 


  Toàn cảnh hội nghị.Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - PCT thường trực Hội TSVN dẫn chương trình hội nghị.Đồng chí Võ Sở - CT Hội TSVN khai mạc hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - PCT Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Phạm Thành Long - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Hoàng Kiền - PCT Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Hồ Sĩ Hậu - PCT Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - PCT Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Phạm Tiến Ích- UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Thái Sầm - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Cao Tiến Hinh  - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Ngô Thị Tuyết - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Lương Sĩ Nhung- PCT Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Trần Thị Chung - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí Thái Khắc Thế - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận.Đồng chí  Ngô Quốc Quỳ - UVTV Hội TSVN phát biểu tham luận .Đồng chí Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu kết luận và tuyên bố bế mạc hội nghị.

 
tin tức liên quan
test 123