LỄ CÔNG BỐ SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM - NĂM 2023

Ngày đăng: 07:38 09/12/2023 Lượt xem: 48
LỄ CÔNG BỐ SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM – NĂM 2023
 

Ngày 6/12/2023 tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, năm 2023. Đến dự Lễ Công bố có ông Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện các Bộ, Ban, Ngành và các Tổ chức thành viên thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân đại diện cho 79 tác giả, nhóm tác giả có công trình được công bố…
Tại buổi Lễ Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã báo cáo nhiệm vụ tuyển chọn để in trong Sách vàng Việt Nam dựa trên các tiêu chí cơ bản như: Tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, các giải pháp hữu ích; là thành viên của Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; được các bộ, Ban, Ngành và Thành viên của Mặt trận giới thiệu. Các công trình và giải pháp được ứng dụng có hiệu quả cao trong thực tế và được Hội đồng tuyển chọn thông qua.
Trong Lễ công bố lần này có 79 tác giả và nhóm tác giải được trao bằng sáng tạo và in trong Sách vàng.
Phát biểu tại buổi lễ ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, vai trò và tầm quan trọng của Khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và giữ vững an ninh, chính trị của đất nước. Ông nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, khoa học và công nghệ đã góp phần đưa đất nước ta trước Cách mạng Tháng tám chỉ có 30 triệu dân; mà đã phải chịu cảnh chết đói khủng khiếp năm 1945… Ngày nay, đất nước ta có cả trăm triệu dân vẫn đủ lương thực ăn, và còn dành cho xuất khẩu. Nền kinh tế, an ninh, quốc phòng của nước ta ngày càng phát triển và giữ vững. Các mặt của đời sống nhân dân, ngày càng được cải thiện, ấm no, hạnh phúc và giầu mạnh…
Buổi Lễ công bố sách vàng sáng tạo năm 2023, kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, tin tưởng vào trí thông minh, sáng tạo, lao động cần cù của người Việt Nam. Tin tưởng vào ý trí, quyết tâm đẩy mạnh sự phát triển ngày càng mạnh mẽ về khoa học công nghệ của đất nước; trong thời đại trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hoá hiện nay…