Hội nghị Ban thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam quý I năm 2024

Ngày đăng: 03:47 28/03/2024 Lượt xem: 109
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM QUÍ I-2024
     Sáng nay ngày 28/3/2024, tại văn phòng hội, Hội truyền thống Trường Sơn -đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( Hội TSVN), tổ chức hội nghị Ban thường vụ (mở rộng), đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai phương hướng công tác quý II năm 2024.
     Tham dự hội nghị có: Thiếu tường Võ Sở - Uỷ viên TWMTTQVN, Chủ tịch Hội TSVN, chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Hội TSVN; Thiếu tướng Hoàng Kiền – Phó chủ tịch Hội TSVN; Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu – Phó chủ tịch Hội TSVN; cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Hội TSVN, các đồng chí trưởng phó các ban và văn phòng Hội TSVN.
     Đồng chí thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội khai mạc và quán triệt mục đích và yêu cầu của hội nghị.
    Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – PCT thường trực Hội TSVN, trình bày báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng công tác quý II năm 2024. “…Quý I là thời gian cao điểm chuẩn bị và cận kề kỉ niệm 65 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn, công việc nhiều và khẩn trương, nhu cầu bảo đảm lớn. Thường vụ đã bám sát thực tiễn, kịp thời xem xét, điều chỉnh kế hoạch tổ chức một số hoạt động lớn để phù hợp với quy định, sự chỉ đạo của trên và nguồn lực của Hội. Mặc dù quỹ thời gian hoạt động bị chi phối ảnh hưởng bởi tết cổ truyền, nhưng các công việc theo kế hoạnh vẫn được triển khai tích cực, nhịp nhàng, hoàn thành có chất lượng, bảo đảm được tiến độ. Trong đó có hai nội dung quan trọng là hội thảo khoa học và tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm đang được phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai tích cực để đạt yêu cầu đề ra”.
     Tại hội nghị có 12 đồng chí uỷ viên BTV Hội TSVN ( đồng chí Thái Sầm, Hoàng Kiền, Phạm Thành Long, Đặng Sơn, Vũ trình Tường, Cao Tiến Hinh, Hồ Sĩ Hậu, Đặng Công Huynh, Phạm Tiến ích, Hoàng Anh Tuấn, Thái Khắc Thế và Nguyễn Văn Quyết) đã phát biểu tham luận bổ xung vào các báo cáo của Ban thường vụ.
     Thiếu tường Võ Sở - Uỷ viên TWMTTQVN, Chủ tịch Hội TSVN kết luận, lấy biểu quyết về những vấn đề mà hội nghị đã thông qua và bế mạc hội nghị.
      Tin, ảnh: Quốc Huy –Ban tuyên truyền Hội TSVN.                                                                                              Toàn cảnh hội nghị.
 
 
 
    Thiếu tướng Võ Sở khai mạc hội nghị.Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đọc báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng quý II năm 2024.Đồng chí Thái Sầm phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí  Hoàng Kiền phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Phạm Thành Long phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Đặng Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Vũ Trình Tường phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Cao Tiến Hinh phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Hỗ Sĩ Hậu phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Quyết phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí  Đặng Công Huynh phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí  Phạm Tiến Ích phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Thái Khắc Thế phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Hoàng Anh Tuấn phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí  Võ Sở phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.
 

tin tức liên quan
test 123