Hướng dẫn kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27-7-2024

Ngày đăng: 01:00 17/06/2024 Lượt xem: 93

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7/2024

Ngày 17/6/2024, Hội Trường Sơn Việt Nam có Văn bản số 45/VPH hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương Binh  Liệt sỹ. Ban Biên tập xin đăng toàn văn hướng dẫn trên để các Hội viên tổ chức thống nhất thực hiện.


tin tức liên quan
test 123