Hội Trường Sơn tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức phong trào thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Ngày đăng: 07:00 11/01/2019 Lượt xem: 123
Hội Trường Sơn tỉnh Hà Tĩnh
Tổ chức phong trào thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng
kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
 
       Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, trong đó tập trung phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
      Năm 2018, Hội Trường Sơn tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, của địa phương, trong đó việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế, các hội xã hội có xu hướng sáp nhập phù hợp với tình hình mới; vì vậy đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần, tư tưởng của Cán bộ hội viên.  
Để vượt qua những khó khăn đó, tiếp tục triển khai hoạt động Hội có hiệu quả, Hội Trường Sơn Hà Tĩnh đã bám sát vào các Chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên, tổ chức tuyên truyền cho hội viên trong toàn tỉnh phát huy truyền thống vượt khó của Bộ đội Trường Sơn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Với phương châm đa dạng, phương thức tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức hội đoàn kết, hoạt động hiệu quả. Các Hội, ban liên lạc trong toàn tỉnh đã chủ động bám sát tình hình địa phương, tuyên truyền vận động hội viên sinh hoạt xây dựng Hội, phù hợp với mô hình tổ chức của hội, ban liên lạc các cấp. Đến nay đã có 15 đầu mối trực thuộc Tỉnh hội với số lượng trên 9.000 hội viên ( trong đó có 1.914 hội viên Nữ ). Hoạt động của các hội, ban liên lạc từ tỉnh hội đến cơ sở nhìn chung đảm bảo nguyên tắc, chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế, quy định. Luôn quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với Hội CCB, cơ quan ban ngành các cấp, tuyên truyền vận động hội viên gương mầu chấp hành, tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào như phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an ninh. Điển hình, huyện hội Đức Thọ có 52 hội viên hiến 1.120 m2 đất, Nghi Xuân có 5 đồng chí hội viên ủng hộ 175 m2 đất, gia đình hội viên chấp hành đóng góp nghĩa vụ tập thể, phục vụ xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh số tiền 14.660.000đ. Ban chấp hành tỉnh hội và các huyện hội Nghi Xuân, Thành phố Hà Tĩnh, Đức Thọ duy trì nề nếp mua và sử dụng bản tin Trường Sơn, tích cực cổ vũ và động viên anh, chị, em viết bài tham gia cuộc thi " Hào khí Trường Sơn ".
      Về hoạt động tình nghĩa, trong điều kiện nguồn kinh phí của hội hết sức khó khăn nhưng trong những năm qua các hội, các Ban liên lạc đã chủ động huy động nguồn thu, vận động tài trợ để đảm bảo duy trì các hoạt động. Toàn tỉnh đã huy động được 350 suất quà trị giá gần 80 triệu đồng để thăm hỏi và giúp đỡ hội viên bệnh tật và có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Hội phối hợp với Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn, TW hội trao tặng 20 suất quà nhân kỷ niệm 50 chiến thắng Đồng Lộc. Năm 2018 đã phối hợp và đề nghị Hội CCB tỉnh và các địa phương xem xét hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho 2 hội viên ở Hương Sơn và Đức Thọ.
     Trong phương hướng hoạt động năm 2019, Hội tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II của Hội Trường Sơn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, chăm lo củng cố  tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội, Ban LL các cấp. Kịp thời thăm hỏi, động viên giúp đỡ số hội viên chiến sỹ Trường Sơn già yếu, bệnh tật, các Thương binh, Bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Khảo sát nắm chắc tình hình nhà ở của hội viên, kịp thời giúp đỡ những trường hợp khó khăn, đề xuất với địa phương đưa vào diện thực hiện theo quyết định 22 của Chính phủ về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và tích cực tạo nguồn tài chính xây dựng quỹ hội. Đặc biệt, tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng về kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
      Phát biểu tống kết hội nghị, đồng chí Trần Kỷ, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có nhiều ngày lễ lớn, trong đó Cán bộ hội viên chúng ta chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Đây cũng là dịp để Cán bộ, hội viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống. Yêu cầu các cấp hội cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, nội dung hoạt động sát với tình hình của địa phương mình. Đồng thời vận động hội viên trong toàn tỉnh tích cực tham gia cuộc thi viết " Hào khí Trường Sơn " vối nhiều tác phẩm có kết quả tốt.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ


Đồng chí Trần Kỷ, Chủ tịch Hội chủ trì hội nghịCác đại biểu phát biểu thảo luận (3 ảnh trên)

Bài và ảnh: Lê Anh Thi ( CTV ).
tin tức liên quan