Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam

Ngày đăng: 10:52 08/11/2019 Lượt xem: 89
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ (MỞ RỘNG) HỘI TS TỈNH HÀ NAM
 
           Thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II Hội TS tỉnh Hà Nam, chiều ngày 7/11/2019, tại Khách sạn 30 tháng 4 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ban  Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng, triển khai công tác tổ chức, nhân sự chuẩn bị cho hội nghị BCH tỉnh hội lần thứ 12 khóa I nhiệm kỳ 2014-2019.
           Dự và chỉ đạo hội nghị Lãnh đạo Hội TSVN có: Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung – Phó Chủ tịch. Thượng tá Đặng Sơn - Phó Ban Tổ chức và đồng chí Nguyễn Quốc Huy – BTV Trang điện tử và Bản tin Trường Sơn.
          Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam có:  Đại tá Trương Đình Tiến – Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trọng Tạo – Phó Chủ tịch Thường trực; Trương Thị Hoài Thanh - Phó Chủ tịch;  Tạ Thị Hoán, Đỗ Đình Hào, Ngô Văn Cán - Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Ủy viên BCH phụ trách các Hội cơ sở ( khách mời mở rộng) có: đồng chí Lê Đức Yển – Chủ tịch Hội TS huyện Duy Tiên; Nguyễn Văn Tới – Chủ tịch Hội TS huyện Bình Lục; Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội TS huyện Thanh Liêm; Vũ Mạnh Phu – Chủ tịch Hội TS thành phố Phủ Lý;  Ngô Văn Lâm Chủ tịch Danh dự Hội TS tỉnh Hà Nam và đồng chí Lê Đức Thuyết – Trưởng BLL TS huyện Lý Nhân.
         Đồng chí Trương Đình Tiến, thay mặt Ban Thường vụ đã trình bày mục đích, nội dung, chương trình hội nghị và trình bày 2 văn bản chính của hội nghị: Văn bản thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về kết luận kiểm tra của Tổ công tác tỉnh Hà Nam về giải quyết các vấn đề nội bộ, để ổn định tổ chức, tiến tới Đại hội lần thứ II của Hội TS tỉnh Hà Nam, theo đúng trình tự của một tổ chức Hội xã hội. Đơn xin nghỉ công tác hội của đồng chí Trương Đình Tiến – Chủ tịch Hội TS tỉnh Hà Nam do lý do sức khỏe yếu. mắc bệnh hiểm nghèo.
        Các đông chí Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện Ủy viên BCH tỉnh Hội phụ trách các huyện và thành phố Phủ Lý đã sôi nổi phát biểu về từng nội dung chính của hội nghị: Đồng chí Tạ Thị Hoán, Trương Thị Hoài Thanh, Đỗ Đình Hào, Ngô Văn Cán, Nguyễn Trọng Tạo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hội đã phát biểu tập trung về các giải pháp, các bước tiến hành để đảm bảo nguyên tắc: ổn định tư tưởng, xây dựng tổ chức tổ chức Ban Thường Vụ, BCH theo quy định của một Hội xã hội đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt và cho phép thành lập Hội. Các đồng chí đều nhất trí để đồng chí Trương Đình Tiến nghỉ để chữa bệnh sau khi hội nghị BCH (lần tới và ngày 11/11/2019) nhất trí thông qua và đồng chí Tiến có trách nhiệm giới thiếu nhân sự phụ trách thay thế để BCH bỏ phiếu tín nhiệm.
       Các đồng chí khách mời là Chủ tịch Hội TS Thành phố và các huyện, các đồng chí BCH Danh dự, các thành viên Hội TSVN đã phát biểu, góp ý chân thành, bổ sung đầy đủ, đúng nguyên tắc và Điều lệ Hội, góp ý chi tiết tất cả những vấn đề mà Ban Thường vụ đưa ra xin ý kiến trong hội nghị.
       Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN, thay mặt Đoàn công tác của Trung ương Hội đã  phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí đã đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong đó có vai trò của Ban Thường vụ, BCH, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Đồng chí đã chí đạo Ban Thường vụ, BCH tỉnh Hội TS Hà Nam tổ chức thực hiện tổt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ Hà Nam, theo đúng quy định của pháp luật; sớm ổn định nội bộ, tổ chức họp BCH để quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Tổ chức và Cán bộ Hội, theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Hội đã được Đại hội lần thứ nhất thông qua, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt. Sớm hoàn thành các văn bản, chương trình, kế hoạch, nhân sự để tiến tới Đại hội lần thứ 2 của  Hội TS tỉnh Hà Nam đã được UBND tỉnh Hà Nam cho phép.
       Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Đình Tiến, Chủ tọa phiên họp đã kết luận: Nhất trí và biểu quyết những vấn đề mà các đại biểu đã phát biểu và lãnh đạo Hội TSVN và UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo, Tiến hành Hội nghị BCH để thông qua, quyết định 2 nội dung mà hội nghị Ban Thường vụ đã bàn bạc thảo luận tại hội nghị hôm nay. Thường trực có trách nhiệm Báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về công tác thực hiện kết luận của UBND tỉnh để tiến tới Đại hội lần thứ 2 của Hội TS tỉnh Hà Nam theo đúng luật định.

      Tin, ảnh: BTV Quốc Huy.Toàn cảnh Hội nghị.Đồng chí Trương Đình Tiến - Chủ tịch Hội, Chủ tọa phiên họp trình bày chương trình, nội dung, những vấn đề chính và quan trong của hội nghị.Thiếu tướng Võ Sở ( ngồi đầu bên trái) và các đồng chí đại biểu Hội TS tỉnh Hà Nam dự hội nghị.Đồng chí Lương Sỹ Nhung ( ngồi đầu bên phải) và các đại biểu Hội TS tỉnh Hà Nam dự hội nghị.Đồng chí Trương Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch và các đại biểu Hội TS tỉnh Hà Nam dự hội nghị ( ảnh trên và các ảnh dưới).


Đồng chí Nguyễn Trọng Tạo ( ngồi dầu bên phải) Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS tỉnh Hà Nam dự hội nghị.Các đại biểu Hội TS tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị ( ảnh trên và các ảnh dưới).


Đồng chí Nguyễn Văn Tới - Chủ tịch Hội TS huyện Bình Lục phát biểu.Thượng tá Đặng Sơn - Phó Ban Tổ chức Hội TSVN phát biểu.T

Thiếu tướng Võ Sở chủ tịch Hội phát biểu và chỉ đạo BTV Hội TS tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị BCH để quyết định những nội dung tại hội nghị BTV ngày 7/11/2019.Và tặng lịch Trường Sơn 2020 các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Trương Đình Tiến - Chủ tịch Hội S tỉnh Hà Nam kết luận hội nghị.
 
tin tức liên quan
test 123