MẤY ĐỀ XUẤT CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THI ĐUA CUỐI NHIỆM KỲ II

Ngày đăng: 03:54 02/12/2019 Lượt xem: 124
MẤY ĐỀ XUẤT CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THI ĐUA CUỐI NHIỆM KỲ II
 
Ban Tuyên truyền – Thi đua thay mặt Ban và Ban Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn, BCH Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn bày tỏ sự đồng tình với Nghị quyết của Hội nghị BCH Hội Trường Sơn Việt Nam tại kỳ họp thứ 4, năm 2019. Chúng tôi xin trình bày thêm một số kiến nghị về mảng công tác tuyên truyền thi đua của Hội từ nay cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ II (tháng 9/2021), nhằm góp phần làm rõ hơn tinh thần Nghị quyết kỳ họp thứ IV của Ban Chấp hành.
 
          VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY:
 
          Có thể nói, ngay từ đầu thành lập, Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam rất quan tâm, đã có những quyết định và đầu tư đúng hướng, hiệu quả đến công tác thông tin tuyên truyền thi đua và văn học nghệ thuật (VHNT) của Hội. Sự phát triển của công tác thông tin, tuyên truyền thi đua và VHNT đã góp phần quan trọng về nhiều mặt của sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hội trong thời gian qua; góp phần làm cho xã hội hiểu hơn về vị trí, tầm vóc, những đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; góp phần làm cho xã hội hiểu hơn những giá trị đóng góp và uy tín xã hội của Hội Trường Sơn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.
          Những đóng góp của công tác thông tin tuyên truyền, thi đua và VHNT  thể hiện tiêu biểu qua những nét chính sau đây:
1-Hiện nay, lực lượng Cộng tác viên thường xuyên của Ban Tuyên truyền – Thi đua khoảng 40 người. Trong đó có 34 đồng chí hoạt động thường xuyên, tích cực và hiệu quả. Đây là lực lượng quan trọng đã kết nối thông tin, đã thông tin, phản ánh mọi mặt của đời sống, hoạt động của các cấp Hội cả nước suốt hơn 8 năm qua. Trong đó: Lào Cai: 2, Bắc Ninh: 5, Hải Dương: 1, Hà Nội: 4, Nam Định: 5, Hà Nam: 2, Thái Bình: 3, Thanh Hóa: 4, Nghệ An: 3, Hà Tĩnh: 1, Quảng Bình: 1, Thừa Thiên Huế: 1, Đà Nẵng: 2, Phú Yên: 1, Bình Thuận: 2, TP. Hồ Chí Minh: 2, Đồng Nai: 1.
2- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn: Có 4 địa phương đã thành lập Chi hội VHNT Trường Sơn: Bắc Ninh, Yên Bái, Hải Phòng, Thái Bình. Hội TS Nam Định đã thành lập Ban Vận động thành lập Chi hội VHNT Trường Sơn tỉnh xong chưa tiến hành được Đại hội. Có 3 Hội viên Tập thể là: CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội (với 30 hội viên); CLB Thơ ca Trường Sơn phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (11 hội viên), CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn (20 hội viên). Tính đến nay, Hội VHNT Trường Sơn đã có 230 hội viên trong cả nước. Tháng 10/2019, Hội đã tổ chức Trại viết Đồ Sơn cho 36 hội viên Hội VHNT Trường Sơn tham dự với kết quả rất tốt đẹp. Đội ngũ VHNT Trường Sơn của Hội được tập hợp, được định hướng nhằm tiếp tục khai thác các giá trị văn hóa, tinh thần của Trường Sơn hôm qua, của Hội Trường Sơn Việt Nam hôm nay vào việc phát huy truyền thống và các giá trị của Trường Sơn trong sự nghiệp phát triển đất nước.
3-Tính từ năm 2007 (thời điểm thành lập Ban Liên lạc toàn quốc Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh) Hội TS Việt Nam từ Trung ương đến các địa phương đã xuất bản hơn 150 đầu sách các thể loại. Riêng từ khi thành lập Hội VHNT Trường Sơn (3/2017) đến nay, các cấp Hội, các Ban Liên lạc truyền thống và các hội viên Hội VHNT Trường Sơn trong cả nước đã xuất bản 53 đầu sách các loại. Hàng trăm Đội văn nghệ Trường Sơn, CLB văn nghệ Trường Sơn tỉnh, thành phố, quận huyện và xã phường đã được thành lập; biểu diễn hàng trăm buổi phục vụ hàng vạn lượt hội viên và các đối tượng trong xã hội; tổ chức nói chuyện truyền thống Trường Sơn cho hàng vạn thanh thiếu niên, học sinh tại nhiều địa phương trong cả nước; góp phần quan trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử và hình ảnh về Trường Sơn đối với xã hội, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.
4-Trang báo điện tử Trường Sơn của Hội Trường Sơn Việt Nam khai trương từ tháng 3/2012 với 25 chuyên mục. Tính đến ngày 22/11/2019, Trang báo điện tử Trường Sơn đã có 30 triệu lượt truy cập. Bản tin Trường Sơn xuất bản từ tháng 10/2015. Tính đến nay đã phát hành 26 kỳ, bình quân mỗi kỳ 5.000 tờ. Đây là 2 kênh thông tin chính thức quan trọng của Hội Trường Sơn Việt Nam, là “cửa ngõ” thông tin đối với xã hội và hội viên cả nước.
5- Thành công lớn của công tác thông tin, tuyên truyền thi đua và VHNT trong thời gian qua chính là sự thành công trong việc phát huy truyền thống Trường Sơn, khắc phục khó khăn, khai thác thành công các nguồn lực xã hội cho việc thực hiện nhiệm vụ và các mục tiêu của công tác thông tin, tuyên truyền và thi đua, công tác VHNT. Hàng chục tỷ đồng từ sự đóng góp của hội viên và các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua và VHNT. Sự đầu tư này đã giảm thiếu tối đa kinh phí của các cấp Hội đầu tư cho công tác tuyên truyền thi đua. Đó là kinh nghiệm và là bài học có giá trị thực tiễn trong xây dựng và phát triển Hội.
 
 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
 
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội trong thời kỳ mới, thì công tác thông tin, tuyên truyền thi đua và VHNT của Hội cần có bước phát triển mới. Ban Tuyên truyền – Thi đua có mấy kiến nghị sau đây:
1-Hội, Ban Liên lạc các địa phương, các đơn vị truyền thống cần quan tâm hơn nữa đối với việc phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên trong việc tuyên truyền, phản ánh hoạt động của đơn vị. Nếu các cấp Hội không xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên của đơn vị mình thì việc rất khó thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội là Tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống và Hoạt động tình nghĩa. Các cấp Hội cần chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên của đơn vị mình liên hệ mật thiết, cộng tác thường xuyên với Ban Tuyên truyền – Thi đua, Ban Biên tập Trang báo điện tử và Bản tin Trường Sơn của Trung ương Hội trong công tác thông tin tuyên truyền.
2-Hội, Ban Liên lạc các địa phương, các đơn vị truyền thống cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, thông tin rộng rãi tới các đơn vị, địa phương và hội viên trong việc đọc Trang báo điện tử Trường Sơn; mua đọc Bản tin Trường Sơn; viết tin bài phản ánh hoạt động của đơn vị, phản ánh những tấm gương hội viên cho Trang báo điện tử và Bản tin Trường Sơn của Hội để tuyên truyền rộng rãi trong cả nước.
Để tăng cường vị thế xã hội và hiệu quả của công tác tuyên truyền – thi đua, đề nghị Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam có kế hoạch đầu tư về nhân lực và tài chính để nâng cấp Bản tin Trường Sơn thành Tạp chí Trường Sơn, phấn đấu thực hiện vào cuối nhiệm kỳ II.
3-Nắm chắc hoạt động của các đơn vị thành viên một cách thực chất để có sự thẩm định chính xác trong công tác thi đua khen thưởng; thực hiện đúng Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội; khen thưởng đúng người, đúng thành tích, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng trong việc khen thưởng nhiệm kỳ, khen thưởng các sự kiện, các năm chẵn… để phát huy tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.
     4- Các cấp Hội cần thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tháng, báo cáo quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của các đơn vị đối với cấp trên. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là trách nhiệm của các đơn vị thành viên. Đây còn là một tiêu chuẩn bình xét thi đua đối với các cấp Hội.
 5- Để tận dụng sự phổ biến và tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền, đề nghị Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam cho phép Ban Tuyên truyền – Thi đua lập trang facebook mang tên “HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM”. Ban Tuyên truyền – Thi đua lập Đề án thông qua trong tháng 12/2019. Phấn đấu khai trương vào cuối năm 2019, chào mừng năm mới 2020. Đề nghị Hội và các đơn vị truyền thống các cấp mở trang facebook của đơn vị mình nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền thi đua.
Nhân dịp này, Ban Tuyên truyền – Thi đua xin lưu ý các cấp Hội, các đơn vị truyền thống: Trung ương Hội không xem xét khen thưởng tổng kết năm 2019 (vì đã thực hiện đợt khen thưởng dịp Kỷ niệm 60 năm Trường Sơn rồi). Năm 2020 thực hiện theo Quy chế Thi đua khen thưởng đã ban hành.
 
                                                  Ban Tuyên truyền – Thi đua

tin tức liên quan
test 123