Lời hứa muộn 20 năm của người lính Trường Sơn.

Ngày đăng: 06:09 30/04/2015 Lượt xem: 578
Ngày 30/4/2015, Tạp chí Xây dựng Đảng có bài "Lời hứa muộn 20 năm của người lính Trường Sơn" của Trần Thiết viết về Thiếu tướng Võ Sở- Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Ban Biên tập xin giới thiệu bài viết trên Trang thông tin điện tử Trường Sơn.

Lời hứa muộn 20 năm của người lính Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123