Họp Hội đồng Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 05:03 01/06/2020 Lượt xem: 66
 HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

     Sáng nay, 1/6/2020, Hội đồng Thi đua Cơ quan Hội TSVN đã họp phiên thứ nhất năm 2020.
     Hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Võ Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua.
     Các thành viên Hội đồng gồm có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Lương Sỹ Nhung, Hồ Sĩ Hậu, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Ninh, Đặng Công Huynh, Thái Sầm, Phạm Thành Long, Nguyễn Gia Cam, Thái Khắc Thế, Vũ Trình Tường, Ngô Thị Tuyết, Phạm Tiến Ích (Ủy viên Thư ký Hội đồng).
     Được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, đồng chí Phạm Tiến Ích, Thư ký Hội đồng, thay mặt Thường trực Hội đồng Thi đua báo cáo các nội dung:
   1-Đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;
   2- Báo cáo dự kiến kiện toàn Hội đồng Thi đua năm 2020;
   3-Báo cáo dự kiến nội dung chấm điểm thi đua mới;
   4- Báo cáo xin chủ trương: Không tổ chức khen thưởng cuối năm 2020 đối với 95 đầu mối trực thuộc mà gắn với Đại hội nhiệm kỳ III sẽ khen một thể;
  5-Báo cáo xin chủ trương về Đại hội nhiệm kỳ III có thể đề nghị cấp trên khen thưởng cho Hội hay không? Nếu có thì nên ở mức độ nào, cấp nào khen thưởng?
  6- Báo cáo đề nghị thành lập Quỹ Thi đua – Khen thưởng để báo đảm khen thưởng theo kế hoạch và chủ trương mới, đồng thời thuận lợi cho việc vận động tài trợ.
   Các đồng chí thành viên: Hoàng Kiền, Lương Sỹ Nhung, Nguyễn Văn Ninh, Phạm Thành Long, Nguyễn Gia Cam, Ngô Thị Tuyết… đã phát biểu ý kiến. Tất cả các ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung văn bản của Thường trực Hội đồng. Tất cả đều nhất trí với việc không khen thưởng 2020; đồng ý danh sách kiện toàn Hội đồng; đồng ý với dự kiến chấm điểm thi đua với dự thảo. Đề nghị các thành viên góp ý cụ thể thêm cho các thang điểm và nội dung chấm điểm; đồng ý thành lập Quỹ Thi đua khen thưởng…
            Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thảo luận, Chủ tịch Võ Sở kết luận:

    -Đồng ý thành lập Quỹ Thị đua – Khen thưởng. Giao đồng chí Phạm Tiến Ích và Nguyên Gia Cam dự thảo Quy chế Quỹ Thi đua – Khen thưởng, hoạt động theo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính.
   - Thư ký Hội đồng tiếp thu góp ý của các thành viên, hoàn chỉnh văn bản thang chấm điểm thi đua để sớm ban hành.
    - Tiếp tục tiến hành đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các đồng chí: Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Lương Định và Phan Quang Tiệp.
    - Đồng ý với danh sách kiện toàn Hội đồng Thi đua thay thế đồng chí Trần Danh Bích, Nguyễn Bá Tòng (từ trần)và Lê Thị Phương Thảo (xin nghỉ vì sức khỏe). Đồng ý Bổ sung thêm đồng chí Nguyễn Quyết, Phó Chánh Văn phòng Hội làm Thành viên Hội đồng. Hội đồng gồm 16 thành viên do Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng.
Thường trực Hội đồng Thi đua gồm:
  • Đồng chí Võ Sở, Chủ tịch Hội, Trưởng Thường trực Hội đồng;
  • Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
  • Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội là Ủy viên;
  • Phạm Thành Long, Trưởng ban TT-TĐ, Ủy viên;
  • Thái Sầm, Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên;
  • Phạm Tiến Ích, Phó ban TT-TĐ, Ủy viên Thư ký.
Hội nghị đã kết thúc vào hơn 11 giờ cùng ngày.
 
Phạm Thành Long

tin tức liên quan
test 123