Hội nghị Ban thường vụ Hội Trường Sơn huyệnThạch Thất, Hà Nội

Ngày đăng: 06:45 03/06/2020 Lượt xem: 33
   Hội  nghị Ban thường vụ Hội Trường Sơn  huyệnThạch Thất, Hà Nội

              Sau khi được Hội Trường Sơn các xã thông báo đã nhận  được Quyết định của UBND huyện cho phép Đại hội nhiệm kỳ, sáng  mùng 2 tháng 6 Hội nghị Ban thường vụ họp quý II với sự có mặt đủ 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tạo (thứ 3 bên trái) Phó Chủ tịch Thường Trực chủ tọa điều hành Hội nghị.
                                                                           
 

              Hội nghị rà soát công tác xúc tiến các xã đến kỳ Đại hội để kiểm tra các bước chuẩn bị và lịch tổ chức Đại hội. Đến nay đã có 6/11 xã đã có lịch tổ chức Đại hội do được chính quyền địa phương tiếp nhận Quyết định của UBND huyện và đã sắp xếp cho Hội lịch tổ chức Đại hội. Về phía Hội huyện, Ban thường vụ phân công từng ủy viên theo từng nhiệm vụ và bố trí thời gian để dự. Trong phương hướng công tác tiếp theo sau khi các xã đã có lịch Đại hội thì đến các xã còn lại đang chậm lại do thay thế người đứng đầu phải đi làm hồ sơ Tư pháp.Đặc biệt còn 1 đơn vị hiện nay việc cử người đứng đầu chưa dứt điểm, thường vụ cần chuyển trọng tâm vào việc tư vấn công tác nhân sự để trong tháng 6 này các xã sẽ hoàn tất nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ . Cũng trong phần phương hướng đồng chí Chủ tọa nêu lên việc cần thiết sau khi các xã Đại hội xong là việc củng cố, bổ sung thêm Ban thường vụ từ 7 ủy viên hiện nay sẽ tăng thêm 2 là 9( trong đó có hướng quy hoạch cán bộ kế cận vì một số đồng chí sức khỏe yếu).

             Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch phát biểu thông báo kết quả họp Ban chấp hành mở rộng của Hội Trường Sơn Thành Phố ngày 29 tháng 5, những mục tiêu và quy chế hoạt động với các hội thành viên đã được Hội nghị biểu quyết thông qua. Đối với công tác hoạt động của Câu lạc bộ thơ Trường Sơn, đồng chí trình bày về kết quả hội nghị Ban chủ nhiệm đã nhất trí về các bản dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm CLB thơ hoạt động và các dự kiến công tác thực hiện buổi ra mắt tập thơ thứ 5 của CLB, trong phần kinh phí hỗ trợ Ban thường vụ đã bàn và thống nhất hỗ trợ cho Câu lạc bộ 3000.000 đồng để phục vụ chương trình tổng kết 5 năm hoạt động và ra mắt tập thơ đạt kết quả. Hội nghị kết thúc  trong không khí phấn khởi, tin tưởng nhiều thành công trong công tác Hội.
                                           Tin từ Thường trực Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất
                                                                    Ảnh : Nguyễn Sơn Hải

tin tức liên quan
test 123