Hội nghị BCH Hội Trường Sơn huyện Bình Lục - Hà Nam

Ngày đăng: 08:14 11/09/2020 Lượt xem: 48
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN BÌNH LỤC - HÀ NAM
 
         Được sự lãnh đạo của UBND huyện, 14 h chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020 Ban chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Bình Lục (nhiệm kỳ 2020 - 2025 ) tổ chức kỳ họp để thực hiện một số công việc tiếp theo trong khuân khổ quy trình Đại hội mà Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn huyện ngày 27 tháng 8 năm 2020 giao cho.
         Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần minh Hải - trưởng phòng; đồng chí Nguyễn văn Toản phó phòng Nội vụ huyên Bình Lục.
         Với uy tín và tư cách là Ủy viên BCH tỉnh Hội khóa 1 (nhiệm kỳ 2014 – 2019), Ủy viên Ban trù bị Đại hội lần thứ 2 Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam, Đồng chí Nguyễn văn Tới được Ban tổ chức suy tôn chủ tọa hội nghị.
         Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ; các chức danh lãnh đạo; Ban Kiểm tra của hội. Với tinh thần xây dựng và nguyên tắc tập trung dân chủ - Hội nghị đã lựa chọn bầu ra: Ban Thường vụ với 7 đồng chí gồm: Nguyễn tiến Long, Vũ thị Mai, Nguyễn phương Lân, Mai văn Thông, Lê văn Thiện, Nguyễn văn Tấc, Pham hồng Tuyết. Đồng chí Nguyễn tiến Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hôi; Đồng chí Nguyễn phương Lân Phó Chủ tịch;  Đồng chí Lê văn Thiện Ủy viên Thường trực hội. Đồng chí Vũ thị Mai Trưởng Ban công tác Nữ . Đồng chí Nguyễn văn Thông Trưởng Ban Kiểm tra.  
         Tại hội nghị - đồng chí Nguyễn văn Tới đã cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của huyện ủy, HĐND, UBND và Phòng Nội vụ huyện trước và sau đại hội để Hội Trường Sơn huyện nhà có kêt quả thành công như hôm nay. Cảm ơn những tấm lòng vàng của đồng đội Trường Sơn trên khắp miền đất nước như: Đồng chí Nguyễn thị Bình, Nguyễn thị Kỳ, Nguyễn thị kim Quy, Đỗ trung Từ ... đã tặng quà, chia sẻ vật chất, tinh thần tạo nhiều thuận lợi để Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn huyện Bình lục lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp.

Tạ Thị Hoán
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nam

tin tức liên quan
test 123